Mavi Giyim 2019 9 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (03.12.2019)

3Ç19 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Pozitif

Öneri: AL
Hisse Fiyatı: 46,36 TL
Hedef Fiyat: 62,10 TL
Getiri Potansiyeli: %34

– Net finansman giderlerindeki düşüş net karı destekledi. Mavi 3Ç19’da 58,8 mn TL net kar açıkladı. IFRS 16 etkisi hariç net kar 65 mn TL ile piyasa ortalama beklentisi olan 65 mn TL ve bizim beklentimiz olan 68 mn TL ile uyumlu gerçekleşti (Piyasa beklentileri IFRS 16 etkisi hariç oluşturuldu).

– Türkiye operasyonlarında güçlü büyüme kaydedilirken, yurt dışı operasyonlarda kur etkisiyle azalış görüldü. İlk çeyrekte yüksek hammadde maliyetleri ve düşük iç talep nedeniyle zayıf finansallar açıklayan Mavi, 2. çeyrekte Türkiye perakende operasyonlarında görülen %25’lik birebir büyüme ve yurt dışı operasyonların zayıf TL’den faydalanması ile daha olumlu performans sergilemişti. 3. çeyrekte ise %20,1 seviyesindeki birebir büyüme, %2,3 işlem adedi artışı ve %17,4 sepet büyümesi ile %13 ciro büyümesi kaydedildi. Mavi’nin 3Ç19’da konsolide gelirleri beklentiler ile uyumlu yıllık bazda %13 artışla 808 mn TL seviyesinde gerçekleşti (piyasa ortalama beklentisi 822 mn TL, HLY Araştırma beklentisi 829 mn TL ciro). Konsolide gelirlerin %83’ünü oluşturan Türkiye gelirleri yıllık %18 artışla 678 mn TL, yurt dışı gelirler ise yıllık %9 azalış ile 130 mn TL seviyesinde gerçekleşti. 9A19 itibariyle ise konsolide gelirler %21 artışla 2,1 mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Türkiye’de ilk çeyrekten itibaren müşteri trafiği ve işlem adedi artarak birebir aynı mağazalarda (like-for-like) yılın dokuz aylık döneminde %20,5 büyüme yakalandı. Like-for-like mağazalarda satışların büyümesinde sepet büyümesinin yanı sıra yeni müşteri kazanımları etkili oldu.

– Beklentiler ile uyumlu operasyonel kar. 3Ç19 IFRS 16 etkisi dahil FAVÖK, beklentimiz olan 218 mn TL ile uyumlu, 210 mn TL düzeyinde gerçekleşti. IFRS 16 etkisi hariç bakıldığında ise FAVÖK, beklentimiz olan 163,2 mn TL’nin hafif altında, piyasa ortalama beklentisi olan 152 mn TL’ye yakın 149 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Marj tarafında, IFRS 16 hariç %18,4 FAVÖK marjı, IFRS 16 dahil ise çeyreklik bazda 2,2 puanlık artışla %26,0 FAVÖK marjı açıkladı.

– Güçlü FAVÖK büyümesi ve faaliyetlerden nakit yaratımı borç azalışını destekledi. Mavi’nin iyileşen işletme sermayesi yönetimi ve faaliyetlerden nakit yaratımının net borç azalışını desteklediğini görüyoruz. Net borç, finansal kiralama yükümlülükleri hariç bakıldığında, 3Ç19’da 48 mn TL seviyesine geriledi (2Ç19’da 108 mn TL). Şirket 2019 yılı beklentilerinde revizyona gitti. Buna göre şirket 2019 yılı için %25 konsolide satış büyümesini %21’e çekerken, Türkiye Perakende birebir gelir büyümesini %18’den %20’ye yükseltti. 15 net yeni mağaza açılış ve 10 mağaza genişleme hedefini korurken, FAVÖK Marjı beklentisini %14,5’den %14’e revize etti. 1,0 çarpanının altında Net Borç/FAVÖK rasyosu öngörüsünü 0,1 olarak güncelledi. Beklentilerimiz ile uyumlu gelen sonuçların ardından tahminlerimizde değişikliğe gitmiyor, MAVI için 62,10 TL seviyesindeki 12 aylık hedef fiyatımız ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Şirket ciro tahminini hafif aşağı yönlü revize etse de, bunun fiyatlandığı görüşündeyiz. Sonuçlara piyasa tepkisinin, güçlü nakit yaratımı ve sağlıklı Türkiye perakende büyümesi nedeni ile hafif olumlu olmasını bekliyoruz.