Logo Yazılım Hisse Yorumu / Tacirler Yatırım – (26.11.2020)

Gözden kaçan büyüme ve değer hikayesi

Tavsiye: AL
Kapanış Fiyatı: 99 TL
Hedef fiyat: 150 TL
Getiri potansiyeli: %52

Logo Yazılım’ı Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler arasında yüksek büyüme hikayesi olan ve güçlü nakit akımları yaratan iş modeline sahip bir şirket olarak görüyoruz. Şirketin büyüme potansiyelini, mevcut operasyonlarını ve cari değerlemesini göz önüne aldığımızda, yatırımcıların Logo Yazılım’ı gerçek değerinin altında değerlediklerini düşünüyoruz. Dolayısıyla, Logo Yazılım’ı 150 TL hedef fiyatla ve “AL” tavsiyesi ile araştırma kapsamına alıyoruz.

Fark yaratan güçlü iş modeli – Kurumsal yazılım uygulamaları pazarının öncü şirketi olan Logo Yazılım, değişik sektörlere yönelik geniş ürün portföyü ile Türkiye’deki birçok KOBİ ve şirketin yazılım çözümleri için tek durak noktası olarak faaliyet göstermektedir. Logo Yazılım’ın rekabet üstünlüğü, i) müşteriye özel olarak tasarlanmış ürünlerin düşük uygulama, özelleştirme ve bakım maliyetleri ile sağlanması, ii) ürünlerin Logo Yazılım’ın münhasır iş ortakları tarafından uygulanması, iii) çapraz satış fırsatları sağlayan güçlü marka ve ürün tanınırlığının birleşimidir. Ayrıca, şirketin cirosunda tekrarlanan net satışların yüksek payı, gelirlerde ve faaliyet marjlarındaki sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Artan yurtiçi talebi karşılayacak ana oyuncu – Değişen piyasa koşulları ve yasal düzenlemeler ile birlikte COVID-19 salgını sonrasındaki dönemde operasyonel verimliliğe daha fazla odaklanmasının, şirketlerin kurumsal yazılım çözümlerine yönelik talebi artıracağına inanıyoruz. Ürün portföyünün konumlandırılmasına bağlı olarak çapraz satış fırsatlarından yararlanarak artan kurumsal yazılım uygulamaları talebinden istifade etmesini bekliyoruz.

Totalsoft’ta toparlanma devam edecek – Şirketin iş modeli nedeniyle nispeten düşük büyüme ve faaliyet marjları olmasına rağmen, Totalsoft’taki toparlanmanın devam etmesini ve 2020 ile 2025 yılları arasında, yıllıklandırılmış bileşik büyüme oranı olarak, net satışlarında %15 ve FAVÖK olarak ise %16 büyüme gerçekleştireceğini bekliyoruz.

Yüksek özkaynak karlılığı devam edecek – Güçlü gelir artışına paralel olarak Logo Yazılım’ın, operasyonel kaldıraçtan yararlanmasını ve buna bağlı olarak yüksek FAVÖK büyümesi kaydedilmesini bekliyoruz. Diğer yandan şirketin net nakit pozisyonuna sahip olması sonucu faaliyet karının net kara aktarılacağını işaret etmektedir. 2020-2025 arasında net karda YBBO olarak, %26 büyüme olmasını tahmin ediyoruz. Buna bağlı olarak özkaynak karlılığının orta vadede ortalama %29 seviyesinde olacağını hesaplıyoruz.

Cazip değerleme – Logo Yazılım’ı İndirgenmiş Nakit Akımları metodu ile değerliyor ve şirket için 12 aylık hedef fiyatı 150 TL olarak belirliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Tacirler Yatırım