Logo Yazılım 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (28.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 52,65
Hedef Fiyat(TL/hisse) 84,86
Potansiyel Getiri %61

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %36,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %86,0 artışla 521.9 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %101,0 artışla 1.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %18,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,9 artışla 99.4 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %72,2 artışla 493 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.288 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 1.074 baz puan düşüşle %19,0 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 535 baz puan düşüşle %32,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %44,60 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %34,8 düşüşle 62.8 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %57,1 artışla 415.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %197,9 artışla 387 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 522 mn TL satış geliri (kons: 529 mn TL-Gedik: 531 mn TL), 99 mn TL FAVÖK (kons: 111 mn TL-Gedik: 105 mn TL) ve 63 mn TL net kar (kons: 80 mn TL-Gedik: 66 mn TL) açıklamıştır. Satış gelirleri yıllık %86, çeyreklik %36 yükseliş göstermiştir. Yıllık rakamlar revize edilmiş şirket beklentilerinin üzerinde olsa da, satış gelirleri beklentinin altında kalmıştır. Romanya operasyonlarından tek seferlik oldukça yüksek lisans satışı yanında Türkiye’de yinelenen gelir artışı yaşanmıştır. Türkiye gelirleri 4Ç22’de yıllık %94 artarak 349 milyon TL’ye (3Ç22’de 221 mn TL) ulaşmış, yeni müşteri kazanımları 2022’de %3 artarak 38,1 bin olmuştur. eLogo (e-devlet çözümleri) müşterilerindeki artış önceki çeyreklere benzer şekilde devam etmiştir. 4Ç21’de 95 bin olan eLogo müşteri sayısı yıllık %42 artışla 135 bin (3Ç22: 124 bin) olmuştur. 2022’de tekrarlayan gelirler sadece % 1 artış göstermiştir. Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satış gelirleri yıllık %71 artışla (euro bazında +%27) 173 milyon TL (3Ç22: 162 mn TL; 4Ç21: 101 mn TL) olmuştur. Enflasyona bağlı ara ücret ayarlamaları ve yüksek proje başlangıç maliyetleri Romanya segmenti net karını baskı altına almış; 4Ç21’de 45 milyon TL olan net kar, 4Ç22’de 24 milyon TL’ye gerilemiştir. FAVÖK hem Romanya hem de Türkiye’deki artan maliyetlere bağlı olarak çeyreklik bazda %19 gerilemiştir (yıllık: +%19). FAVÖK marjı çeyreklik 1.288bp’lık, yıllık 1.074bp’lık daralmayla %19 olmuştur. Aynı zamanda 4Ç21’de 59 milyon TL olan Total Soft FAVÖK rakamı 40 milyon TL’ye (3Ç22: 29 mn TL) gerilemiştir. Yazılan 43,8 milyon TL’lik net finansal gider sonrası net karı 63 milyon TL olarak açıklanmıştır. Net nakdi çeyreklik %198 artış kaydetmiştir. Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Konsolide gelirlerin %81 artışla 2.783 milyon TL (2022: 1.541 mn TL), FAVÖK’ün %72 yükselişle 848 milyon TL (2022: 493 mn TL) ve FAVÖK marjının %30 (2022: %32) olması beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilere göre 8,6x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım