Çimsa 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (28.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5,1 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %110,8 artışla 2.6 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %129,1 artışla 8.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %37,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %78,2 artışla 240.9 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %91,4 artışla 1.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 648 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 172 baz puan düşüşle %9,4 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 284 baz puan düşüşle %14,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %77,06 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %18,1 artışla 456.9 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %237,6 artışla 3.4 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 3. çeyrekte 559 milyon TL olurken, 4. çeyrekte 188 milyon TL net borcu bulunmaktadır.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 2.556 mn TL satış geliri (kons: 2.391 mn TL-Gedik: 2.391 mn TL), 241 mn TL FAVÖK (kons: 270 mn TL-Gedik: 256 mn TL) ve 457 mn TL net kar (kons: 287 mn TL-Gedik: 197 mn TL) açıklamıştır. Şirket 28 Temmuz 2022’de yaklaşık 1,7 milyon ton gri klinker kapasiteli Kayseri ve Niğde tesislerinin satışını 110 milyon euro bedelle tamamlamıştır. Bu kapasite, şirketin toplam klinker kapasitesinin yaklaşık %25’ine denk gelmektedir. Bu nedenle, 4Ç22’nin bu kapasitenin şirketin faaliyetlerinden hariç tutulduğu belirtilmelidir. 4Ç22’de yurtiçi satış gelirleri yıllık %170 artarken, ihracat gelirleri %57 yükseliş göstermiştir. İhracat gelirlerinin toplam gelirler içerisindeki payı %62’den %46’ya gerilemiştir. Şirket 4Ç22’de özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan (Cimsa Sabancı Cement BV) 232 milyon TL’lik (4Ç21: 73 mn TL) gelir kaydetmiştir. Şirket dönem içerisinde net borcun düşmesi sonrası 63 milyon TL net finansal gider (4Ç21: -146 milyon TL) yazmıştır. Şirket, 457 milyon TL (4Ç21: +387 mn TL) net kar açıklamıştır. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 10,5x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçlar beklentilere paraleldir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım