Coca Cola İçecek 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (28.02.2023)

4Ç22 Finansal Sonuçları

Endekse Paralel Getiri
Fiyat (TL/hisse) 183,80
Hedef Fiyat(TL/hisse) 221,00
Potansiyel Getiri %20

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2022/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %26,7 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %129,3 artışla 12.8 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net satışları %144,1 artışla 53.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %49,8 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %105,1 artışla 1.9 milyar TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre %121,0 artışla 10.1 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 676 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 173 baz puan düşüşle %14,7 olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre 198 baz puan düşüşle %19,0 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %64,31 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %180,6 artışla 649.1 milyon TL olmuştur. 2022 yılında bir önceki yıla göre net karı %90,7 artışla 4.3 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9,3 düşüşle 6.1 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç22’de 12.758 mn TL satış geliri (kons: 12.353 mn TL-Gedik: 12.154 mn TL), 1.870 mn TL FAVÖK (kons: 1.656 mn TL-Gedik: 1.720 mn TL) ve 649 mn TL net kar (kons: 382 mn TL-Gedik: 320 mn TL) açıklamıştır. 4Ç22’de konsolide satış hacmi yıllık %7 yükseliş göstermiştir (Türkiye: -%1; uluslararası +%12). Çeyreklik bazda yurtiçi gelirleri yıllık %136,6, uluslararası gelirleri %123,8 güçlü büyüme göstermiştir. 4Ç22’de gazlı içecek kategorisi hacmi yıllık %7,8 (3Ç22: +%10,9), gazsız içecek kategorisi soğuk çay ve enerji içeceği sayesinde hacmi %21,5 yükseliş (3Ç22: +%+%7,1) ve su kategorisi daha yüksek değer yaratan daha küçük ambalajlar nedeniyle %10,9 azalış (3Ç22: +%14,2) göstermiştir. 4Ç22’de şirketin FAVÖK’ü yıllık %105,1 artış (çeyreklik: -%49,8, düşük sezonsallıktan dolayı) gösterirken, FAVÖK marjı %14,7 (yıllık: -173bp; çeyreklik: -676bp (düşük sezonsallıktan dolayı) olmuştur. Daha yüksek hammadde, şeker ve ambalaj maliyetleri, maliyetler açısından temel zorluk olmaya devam etmiştir. Ertelenmiş vergi geliri sonrası şirket son çeyrekte 649 milyon TL net kar elde etmiştir. Şirket 2022 yılında yıllık %22 yükselişle 2.629 milyon TL pozitif serbest nakit akışı sağlamıştır. 4Ç22’de nakit döngüsü 1,5 gün düşmüştür. Net borç çeyreklik %9,3 azalmış, riskten korunma işlemleri sonrası şirketin net yabancı para pozisyonu çeyreklik olarak %9,3 düşüşle -11,8 milyar TL olmuştur (2021: -4,6 milyar TL). Şirket, 1 TL nominal değerli pay için 22.05.2023’de ödenmek üzere nakit brüt 2,8305 TL (temettü verimi: %1,5) kar payı ödenmesine karar vermiştir. Şirket 2023 yılı beklentilerini açıklamıştır. Satış hacminin Türkiye’de 2022’ye paralel orta tek hane büyümesi, uluslararası operasyonlarda yüksek tek haneli ile düşük çift haneli arasında büyüme, yüksek 40’lı, düşük 50’li yüzdelerde kur etkisinden arındırılmış net satış geliri büyümesi, 2022 yılına paralel ile hafif artış aralığında FAVÖK marjı ve yüksek tek haneli yüzdeler seviyesinde yatırım harcamaları/net satışlar oranı beklenmektedir. Hisse 2023 yılı beklentilerimize göre 3,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım