Logo Yazılım 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (26.10.2021)

LOGO 3Ç21 FİNANSAL ANALİZ

Şirketin 3Ç21 dönemine ilişkin net kârı önceki yılın aynı dönemine göre %55 artarak, 46,7mn TL piyasa beklentisinin bir miktar üzerinde 48,54mn TL olarak gerçekleşti. Net kâr bir önceki çeyreğe göre ise net satışlardaki azalışa bağlı olarak; esas faaliyetlerden diğer gelirlerdeki %111 artışa karşın, %25,4 azalış göstermiştir. Şirketin net satışları da piyasa beklentisi olan 167mn TL’nin hafif üzerinde 169mn TL olarak gerçekleşerek yıllık bazda kârlılıktaki artışın ana nedenini oluşturmuştur. Net satışlar yıllık %41 artış gösterirken, bir önceki çeyreğe göre %5 gerilemiştir. Karlılıktaki yıllık artışa karşın çeyreklik geri çekilmenin ana nedeni SMM/Ciro oranında dalgalanma olarak öne çıkmaktadır. SMM/Ciro oranı 3Ç20’de %21,97’den 2Ç21’de %19,19’a gerilerken 3Ç21’de %20,37’ye yükselmiştir. Dolayısıyla brüt satış karı, yıllık %44 artarken, çeyreklik %6 gerilemiştir. Faaliyet giderlerinde Ar-Ge giderleri öncülüğünde yaşanan sırasıyla yıllık ve çeyreklik %27 ve %4’lük artışlar sonucunda net faaliyet karında yıllık %87 oranında artış gerçekleşmiştir.

Net satış gelirlerinin %67’si yurtiçi %33’ü ise Romanya operasyonlarından kaynaklanmaktadır. Tekrarlayan gelirlerin tüm kategorilerinde büyüme kaydedilirken tekrarlayan gelirlerin faturalanan gelirlerdeki payı %63’e ulaşmıştır. Kârlılık oranlarını incelediğimizde, bir önceki yıla göre yükseliş gözlenirken bir önceki çeyreklik döneme göre gerileme görülmektedir. Şirketin net nakit pozisyonunda da çeyreklik bazda gerileme gözlenirken yıllık bazda yaklaşık 65mn TL’lik artış gerçekleşmiştir. Şirketin likidite oranları makul seviyelerde seyretmektedir. Şirketin YP net finansal durum pozisyonunda da benzer durum söz konusudur. Çeyreklik bazda azalış yaşanırken yıllık bazda yükseliş gerçekleşmiştir. Açıklanan son bilanço rakamlarına göre şirketin F/K oranı 21,81 ve PD/DD oranı 6,68 seviyelerindedir. Bilişim sektörünün F/K oranı 30,73 ve PD/DD oranı 4,45 seviyelerinde bulunmaktadır. Çarpan analizine göre sektör ortalamasının altında fiyatlanmaktadır. 3Ç21 dönemi finansallarını bütünüyle ele aldığımızda, satılan malların maliyetindeki dalgalanmaya bağlı olarak çeyreklik bazda kârlılıktaki gerilemeye karşın yıllık bazda artış gözlemekteyiz. Piyasa beklentisine paralel 3Ç21 finansallarını sınırlı pozitif olarak değerlendirmekteyiz.

Kaynak: Piramit Menkul