Logo Yazılım 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (18.02.2022)

4Ç21 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 39,56
Hedef Fiyat(12A, TL/hisse) 54,22
Potansiyel Getiri %37

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2021/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %66,0 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %36,0 artışla 280.6 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net satışları %40,7 artışla 766.8 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %23,8 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre % 60,3 artışla 83.5 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre %61,6 artışla 286.3 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.014 baz puan düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 451 baz puan artışla %29,8 olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre 482 baz puan artışla %37,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %98,41 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %204,9 artışla 96.3 milyon TL olmuştur. 2021 yılında bir önceki yıla göre net karı %131,1 artışla 264.6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net nakdi 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,9 artışla 167 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç21’de 281 mn TL satış geliri (kons: 276 mn TL-Gedik: 274 mn TL), 84 mn TL FAVÖK (kons: 74 mn TL-Gedik: 73 mn TL) ve 96 mn TL net kar (kons: 83 mn TL-Gedik: 82 mn TL) açıklamıştır. Şirketin operasyonel ve net karı beklentilerin üzerinde açıklanmıştır. Satış gelirleri hem yıllık hem de çeyreklik bazda artış kaydetmiştir. Türkiye ve Romanya operasyonları sırasıyla %64 ve %36 katkı sağlamıştır. Türkiye gelirleri yeni müşteri kazanımı, mevcut müşteri harcamalarında artış ve e-devlet segmentinde güçlü kontör satışlarıyla %21 artış kaydetmiştir. eLogo (e-devlet çözümleri) müşteri sayılarındaki yükseliş devam etmiştir. 2020 yılının sonunda 56 bin olan eLogo müşteri sayısı, 2021 yılında 95 bine çıkmıştır. Sonuç olarak, 2021’de tekrarlayan gelirlerin toplam satışlar içindeki payı artarak faturalanan gelirlerin %62’sine ulaşmıştır. Şirketin Romanya’daki iştiraki Total Soft’un satış gelirleri yıllık %74 artışla 101 milyon TL (4Ç20: 58 mn TL; 3Ç21: 56 mn TL) olmuştur. FAVÖK hem çeyreklik hem de yıllık bazda artış kaydederken, FAVÖK marjı asıl olarak %15’lik geçici ücret artışı nedeniyle çeyreklik olarak daralmıştır. Aynı zamanda 4Ç20’de 7 milyon TL olan Total Soft FAVÖK rakamı 59 milyon TL’ye (3Ç21: 14 mn TL) ulaşmıştır. Romanya operasyonlarının güçlü performansı 4Ç21’de şirketin operasyonel performansını desteklemiştir. 4Ç21’de yazılan 60,8 milyon TL’lik net finansal gelir de net kara katkı sağlamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaşmıştır. Konsolide gelirlerde %74 büyüme, FAVÖK’te %59 artış ve FAVÖK marjının %34,2 (2021: %37,3) olması beklenmektedir. Şirketin beklentileri 999 milyon TL’lik satış geliri ve 373 milyon TL’lik FAVÖK beklentimizin, muhtemelen daha yüksek enflasyon beklentisi sebebiyle, üzerindedir. Hisse 2022 yılı şirket beklentilerine göre 7,8x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım