Logo Yazılım 2020 12 Aylık Bilanço Sonuçlarını Açıkladı

Türkiye’nin En Büyük Yerli İş Yazılımı Şirketi Logo Yazılım 2020 Şirket Gelirlerini %29 Arttırdı

2020’de satış gelirlerini geçen yıla oranla %29 arttırarak 545 milyon TL’ye yükseltti.
Logo, konsolide gelirlerinin %33’ünü Logo Total Soft Romanya’dan elde etti.
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %25 arttıran Logo’nun net dönem kârı ise %33 artış göstererek 115 milyon TL’ye ulaştı.
Logo Yazılım’ın hisse başına kazancı ise %33 oranında artarak 4,75TL oldu

Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi Logo Yazılım 2020 finansal sonuçlarını açıkladı. Logo Yazılım, 2020’de satış gelirlerini geçen yıla oranla %29 arttırarak 545 milyon TL’ye yükseltti. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârını (FAVÖK) da %25 oranında arttıran Logo’nun net kârı ise %33 artış göstererek 115 milyon TL’ye ulaştı. Logo Yazılım hisse başına kazancı ise %33 oranında artarak 4,75TL oldu.

Pandemi döneminde de stratejik yatırımlarını sürdüren Logo, müşteri sayısındaki artışını güçlü bir şekilde gerçekleştirerek önümüzdeki dönem sürdürülebilir büyüme gücünü güvence altına aldı. Tüm iş birimlerinde çift haneli gelir büyümesi sağlayan Logo, özel entegratörlük alanında da en fazla müşteri sayısına sahip firma olarak liderliğini korudu.

Logo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu başarıyla geride bıraktıkları 2020 yılının ardından yaptığı değerlendirmede, dijital dönüşümün giderek ivmelendiğini belirterek şunları söyledi “Teknolojiye yatırım artık gerek küçük firmaların gerek orta ve büyük ölçekli işletmelerin yaşamının her alanında gittikçe artarak yer almaya başladı. Şirketler değişen dünya koşullarına ve kullanıcı davranışlarına uyum sağlayabilmek ve rekabet açısından öne geçebilmek amacıyla ürünlerini, hizmetlerini ve iş modellerini/süreçlerini dijitalleştirerek dönüştürmek durumunda kalıyorlar. Bu dönüşümün önümüzdeki yıl da hızlanacağını, etki alanını genişleteceğini bekliyoruz. Bu bağlamda Logo olarak üç stratejiye odaklanacağız. Bunların en önceliklisi yazılım ve teknoloji çözümlerini bir hizmet olarak sunabilmek. Yazılım sektörü sürekli, kesintisiz ve kaliteli hizmetler gerektiren bütünleyici bir değer anlayışına doğru hızla eviriliyor. Bunu hem yazılım ürünlerinin sunduğu teknolojik altyapı ve olanaklar açısından, hem de kullanıcılarımıza uçtan uca bir iş modeli ile yüksek katma değerli çözümler sunmak olarak yorumlayabiliriz. Kullandıkça öde, lisans kiralama, SaaS, bakım anlaşmaları, üyelik gelirleri ve kontör karşılığı sunulan e-servisler olarak örneklendirebileceğimiz tekrarlayan gelirlerimizin toplam gelirlerimizin içerisindeki payını istikrarlı şekilde artırmayı hedefliyoruz.

Diğer hedefimiz ise dikey çözüm alanlarına odaklanmak, yani belirli niş alanlarda, seçtiğimiz sektörlere ve/veya iş fonksiyonlarına yönelik uzmanlaşmış çözümler üretmek. Ana faaliyet alanımızı oluşturan iş yazılımlarımızın etrafını bu türden dikey çözümler ile kuşatarak, kullanıcılarımıza sunduğumuz toplam faydayı artırmak, birbirini tamamlayan çözümler ve hizmetler ile zenginleştirmek istiyoruz. Burada stratejik iş birliklerine de açık olan bir büyüme modelini benimsiyoruz.

Uluslararasılaşmak ise büyüme stratejimizin üçüncü boyutu. Bugün bölgesel ölçekte rekabet eden bir yazılım firması olarak Romanya ve Hindistan’daki şirketlerimizle yurt dışı pazarlara yönelik yeni ürün geliştirme, tutundurma ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Ölçeğimizi daha da genişletip, bizim için fırsatlar sunabileceğini öngördüğümüz yeni pazarlara girmek ve gelir kanallarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.”

Logo Yazılım / Seçilmiş Finansal Göstergeler (UFRS)

  2019 2020 Değişim
Net Satış Gelirleri 422,1 Milyon TL 545,0 Milyon TL %29
FAVÖK 142,3 Milyon TL 177,2 Milyon TL %25
Vergi Öncesi Kâr 91,5 Milyon TL 118,1 Milyon TL %29
Net Dönem Kârı 86,3 Milyon TL 114,5 Milyon TL %33