Finansal Kurumlar Birliği 2020 12 Aylık Bilanço Sonuçlarını Açıkladı

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri pandemiye rağmen büyümesini sürdürdü

Finansal Kurumlar Birliği, Bankacılık Dışı Finans Sektörü’nün 2020 Sonuçlarını Açıkladı. Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Faktoring, Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinin 2020 yılına ilişkin konsolide verilerini açıkladı.

FKB’nin temsil ettiği üç sektörün 2020 yılı konsolide verilerine göre;

İşlem Hacmi 210 milyar TL,
Aktif toplamı 154 milyar TL,
Öz kaynak büyüklüğü 27,8 milyar TL,
Müşteri sayısı 2,6 milyon olarak gerçekleşti.

Finansal Kurumlar Birliği’nin temsil ettiği üç sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke, “FKB olarak 2020 yılını, verimliliğin, azimle çalışmanın, “birlikten kuvvet doğar” anlayışımızın öneminin arttığı bir dönem olarak değerlendiriyoruz. Tüm dünya ekonomilerini olumsuz etkileyen pandemiye rağmen reel sektörümüzün, ihracatçılarımızın ve çoğunluğu KOBİ olan müşterilerimizin yanında olmaya devam ettik. Bu yaklaşımla özellikle vurgulamak istiyorum ki; Türkiye her yıl büyümesine devam etmek durumunda. Bankacılık dışı finans sektörü olarak, bu büyümeyi desteklemek adına her türlü desteği vermeye hazırız. Bizler her zaman şunu söylüyoruz; bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladığımız desteği artırabiliriz. Temsil ettiğimiz faktoring, finansman ve finansal kiralama sektörleri reel ekonomiye sürdürülebilir büyüme için kaynak sağlamaya her koşulda devam edecek.”

Dijitalleşme KOBİ’lerimize nefes aldıracak…

2020 yılında FKB olarak temsil ettikleri finansal kiralama, faktoring ve finansman sektörlerini dijitalleştirmek için çalıştıklarını aktaran Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Aynur Eke sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Dijitalin yükselişine ivme kazandıran Kovid-19 salgını, tüm sektörler gibi bankacılık dışı finans sektörlerinde de dijitalleşmeyi hızlandırdı. Böylelikle sektörlerimizin yükselişi ve KOBİ’lere verdiğimiz hizmetler de hız kazandı. Günümüzde KOBİ’lerimizin en büyük sorunu finansmana ulaşamamak oluşturuyor. Bu olumsuzluğu kırmak ve KOBİ’lerimize finansman desteği sağlamak adına dijitalleşmeye büyük bir önem veriyoruz. FKB olarak, 2020’de yapılamayan ve eksikliği çokça ortaya çıkan dijital altyapı yatırımlarının önemli bir finansman talebi yaratacağını ön görüyoruz. Daha kısa vadeli, parçalı ama tabana yaygın içerikte olacağını öngördüğümüz bu talebi banka dışı finans şirketlerimizin önemli ölçüde karşılayacağını ve buna hazır olduklarını düşünüyorum. Gerek leasing, gerekse finansman şirketlerinin küçük boyutlu ancak çok sayıda makine, teçhizat, araç hatta paket yazılım alımının finansmanı için strateji geliştirmeleri için çalışıyoruz. Aynı zamanda fonlama planlaması, borçlanma araçlarının çeşitlendirilmesi 2021 ajandalarımızda yerini aldı. Taleplerin alınması, değerlendirmesi ve onay süreçlerinin yanı sıra operasyonel akışlarını dijital ortamlara aktarabilen banka dışı finans kurumları verimliliklerini üst seviyeye çıkararak bu süreci lehlerine çevirebilecekler. Faktoring şirketlerinin de tabana yaygın ve parçalı tedarikçi alacaklarını finanse edecek dijital alt yapıları hayata geçirmek için 2021’i önemli bir fırsat hatta rekabette baskı yaratacak bir yıl olarak görüyorum. Gerek ülkemizde de kullanıma sunulan aşıların piyasalara verdiği umut gerekse Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla altını çizdiği reform adımları, 2021’e daha olumlu bakmamızı sağlıyor. Türk ekonomisinin gücüne ve değişen durumlar karşısında hızlı aksiyon almasına güvenen biri olarak; 2021 yılının ikinci yarısında eğilimin yeni yatırımlar ile birlikte büyüme yönünde olacağını düşünüyorum.”

Sektörlerimiz 2020 yılını bir önceki yıla oranla büyümeyle kapattı…

FKB çatısı altında temsil edilen üç sektörün finansal performansına ilişkin bilgi veren Eke: “Finansal Kurumlar Birliği olarak en büyük önceliğimiz dijital bir altyapıyla kurulan Ticaret Zinciri Finansmanı’nı KOBİ’lerimizin aktif şekilde kullanması. Her platformda bunu anlatarak sistemin yayılımını sağlamaya büyük önem veriyoruz. Sektörlerimizin rakamlarına baktığımızda ise, 2020 yılında Finansal Kiralama sektörümüzün alacaklarının 57 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü de 70 milyar TL olarak gerçekleşti. Faktoring sektörüne baktığımızda; işlem hacminin 148 milyar TL seviyelerini geçtiğini, alacaklarının ise 44 milyar TL seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Sektörün aktif büyüklüğü 48 milyar TL olup; öz kaynakları ise 8,9 milyar TL seviyelerinde gerçekleşti. Finansman Şirketleri’mizin işlem hacmi 38 milyar TL seviyesinde. Aktif büyüklüğü 36 milyar TL seviyelerinde, mikro kredilerde pazara giren yeni üyelerimizle müşteri sayısı 2,5 milyon, sektörün alacak büyüklüğü ise 32 milyarTL seviyesinde gerçekleşmiştir.