Logo Yazılım 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (15.02.2018)

Logo Yazılım 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 57.45 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 64.00TL
Potansiyel Getiri: 11%

Beklentilerle uyumlu net kar

 Logo Yazılım, 4Ç17’de piyasa beklentisi ile uyumlu 13mn TL net kar açıklamıştır. Şirket’in 2017 yılı karı yıllık %12 artarak 51mn TL olmuştur.
 Logo’nun satışları bilişim sektörüne paralel mevsimsellik göstermektedir. Satışların ortalama %40-45’i son çeyrekte gerçekleşmektedir. Mevsimsellik nedeniyle, finansalların çeyreksel olarak karşılaştırılmasını anlamlı bulmuyoruz.
 Beklentilerle paralel, Logo’nun konsolide gelirleri 4Ç17’de yıllık %3 artarak 83mn TL olmuştur. Şirket gelirlerinin %76’sını Türkiye faaliyetlerinden ve %24’ünü Romanya’dan (Totalsoft) elde etmiştir. 2017 yılında Logo’nun toplam gelirlerin %52’si tekrarlanan satış gelirlerinden oluşmuştur. Tekrarlanan satış gelirlerinin %45’i ise LEM kontrat satışları oluşturmuştur.
 Şirket’in brüt karı yıllık %2 artmasına karşın, faaliyet giderlerindeki yıllık %19’luk artışın etkisiyle faaliyet karı yıllık %36 daralmıştır.
 Logo 4Ç17’de yıllık %27 düşüşle 20mn TL FVAÖK kaydetmiş ve şirketin %24.5 olarak gerçekleşen FVAÖK marjı yıllık 10.1puan daralmıştır. Eylül 2016’da satın alınan Totalsoft konsolide marjlarda sulandırıcı etki yapmaya devam etmiştir. Logo’nun Türkiye operasyonları 4Ç17’de 26mn FVAÖK ve %41 FVAÖK marjı elde etmesine karşın, Totolsoft 3.9mn TL FVAÖK zararı kaydetmiştir.
 Logo Yazılım 2017 yılında 278mn konsolide gelir (178mn Logo Türkiye, 100mn Total Soft) ve 91mn TL konsolide FVAÖK (79mn TL Logo Türkiye, 18mn TL Total Soft) hedeflemekteydi. Türkiye faaliyetlerinde hedeflere ulaşılmış hatta aşılmış olmasına karşın, Totalsoft nedeniyle konsolide hedeflere şirket ulaşamamıştır.
 Logo Yazılım bugün saat 18:00’de yatırımcılar için telekonferans düzenleyecektir.
 4Ç17 sonuçları net kar tarafında beklentilerle uyumlu olup hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.