Aygaz 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (15.02.2018)

Aygaz 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Mevcut Hisse Fiyatı: 14.74 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 17.30TL
Potansiyel Getiri: 17%

Hem operasyonel taraf zayıf, hem de Tüpraş’ın net karından olumsuz etkilendi

 Aygaz 4Ç17 sonuçlarında piyasa beklentisi olan 125mn TL’nin ve bizim beklentimiz olan 138mn TL’nin oldukça altında 85mn TL net kar açıklamıştır.
 Operasyonel tarafta ise Aygaz piyasa beklentisi ve bizim beklentimizin %40 altında 69mn TL FVAÖK açıklamıştır %3 FVAÖK marjı 2015 yılından beri görülen en düşük marjdır.
 Büyük bölümü Tüpraş’tan olmak üzere iştiraklerden gelen kar da bu dönemde düşerken, operasyonel olarak da satışlar zayıf seyretmiştir.

Talepteki düşüş devam etti, marjlar özelikle auto LPG’de korunamadı.

 4Ç17’de, yurtiçi LPG satışları yıllık bazda %7 daralarak 253bin tona erişmiştir. Yurtdışı ve toptan LPG satışları ise yıllık %8 azalarak 262bin ton olmuştur. 4Ç17’de otogaz satışları (168bin ton) yıllık bazda %8 azalırken, tüpgaz satışları ise %54 azalışla 77bin ton olmuştur.
 Şirket’in 4Ç17’de brüt kar marjı yıllık bazda 2.9 puan daralarak %8 olarak gerçekleşmiştir.

İştirak gelirleri beklentilerin altında

 Aygaz çoğunluğu Tüpraş’tan olmak üzere 4Ç17’de iştirak geliri olarak 48mnTL gelir kaydetmiştir.

Beklentilerden kötü gelen sonuçların hisse etkisini Olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

 Özellikle faaliyet karı seviyesindeki beklentilerden kötü gelen
sonuçlar ve hacim daralmasını beğenmedik.

2018 yılı beklentileri 2017 yılının hafif üstünde

 2018 yılında Aygaz hem tüpgaz hem de otogaz segementinde yatay bir LPG piyasası öngörmektedir.
 Aygaz 320-355bin ton’luk bir tüpgaz piyasası (%41.5-%43.5 pazar payı) ve 750-785bin ton’luk otogaz piyasası (%24.2-%25.4 pazar payı)öngörmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.