Kredi kartlarının ekonomiye katkısı

Kartla yapılan her işlem istihdam ve vergi olarak fayda sağlıyor.

Gazi Üniversitesi, Maliye-Vergi Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce yapılan araştırmada, her 1.000 TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı kullanımının vergi gelirlerini 20 TL ve kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artışın GSYH’yı 1,42 TL artırdığı bildirildi.

Gazi Üniversitesi İİBF Maliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü Kızılot’un önderliğinde, Prof. Dr. Cem Kılıç ve Doç. Dr. İbrahim Tokatlıoğlu tarafından hazırlanan rapora ilişkin verileri, Bankalararası Kart Merkezi (BKM), bir kampanya ile kamuoyuna duyurdu.

Kredi kartlarının enflasyon, istihdam, kayıt dışı ve üretim ile olan ilişkisinin ”ilk kez” ortaya konulduğu raporda, kredi kartı kullanımının üretimi, istihdamı artırdığı, enflasyonla mücadeleyi kolaylaştırdığı, kayıt dışı ekonomiyi azalttığı ve krizin etkilerini hafiflettiği belirtildi.

Kredi kartı harcamalarındaki 1 TL’lik artışın GSYH’yı 1,42 TL artırdığı bildirilen raporda, ”Kredi kartı harcamaları nominal aylık yüzde 10 arttığında, GSYH da nominal ayda ortalama yüzde 7,12 lik bir artışa neden olmaktadır. Dolayısıyla kredi kartı harcamaları yüzde 10 arttığında GSYH ortalama 5 milyar 200 milyon TL artmaktadır. Ayrıca kredi kartı kullanımının yaygınlaşması GSMH’da yaşanacak dalgalanmaları azaltmaktadır. Bu anlamda kredi kartı kullanımı ‘otomatik stabilizatör’ görevi görmektedir. GSYH’da meydana gelen değişimlerin yaklaşık yüzde 10’u kredi kartı harcamalarından kaynaklanmaktadır” denildi.

Kredi kartı harcamalarındaki her yüzde 1’lik artışın, istihdamda ilk yıl 1.800 kişilik, ikinci yılda ise 9.000 kişilik yeni istihdam yarattığı belirtilen raporda, 2008-2009 yılları arasında krize rağmen istihdamdaki 101 bin kişilik artışın yaklaşık 8.500 kişilik kısmının nakit yerine kredi kartı kullanımı sonucu oluştuğu ifade edildi.

Raporda, kredi kartı harcamalarındaki 1.000 TL’lik bir artışın Çalışılan Saat Endeks değerini 1,5 puan artırdığı kaydedildi.

ENFLASYONU DÜŞÜRÜYOR
Alışverişlerde nakit yerine kredi kartı kullanımının enflasyonu düşürücü etki yaptığı belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

”Para arzındaki bir artış aynı dönemde enflasyonu 0,17 oranında artırırken, kredi kartı harcamaları aynı dönem enflasyonu 0,017 oranında düşürmektedir. Kredi kartı harcamaları, harcamanın yapıldığı ay içerisinde talebi, dolayısıyla üretimi artırırken, harcamanın enflasyonist etkisi 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. Para arzı artışının etkisi hemen enflasyona yansırken (enflasyonu artırırken) kredi kartı harcaması artışının enflasyonu artırıcı etkisi yaklaşık 6 ay sonra ortaya çıkmaktadır. İlk 6 ay içerisinde de harcamaların nakit para yerine kredi kartı ile yapılması enflasyonu düşürücü bir etki yaratmaktadır.”

Kredi kartı harcamalarındaki yüzde 1’lik artışın vergi gelirlerini yüzde 0,85 artırdığı ifade edilen raporda, benzer şekilde 1.000 TL’lik nakit kullanımı yerine 1.000 TL’lik kredi kartı kullanımının vergi gelirlerini 20 TL artırdığı bildirildi.

Raporda, ”2008 yılında kayıt dışı ekonominin yüzde 50 olduğu düşünüldüğünde, kayıt dışı işlemlerin kredi kartı ile yapılmış olması durumunda vergi gelirleri 85 milyar TL artmış olacaktı. Kredi kartı kullanımındaki artış kayıt dışını azaltacak ve böylece vergi gelirlerinde yüzde 33’lük bir artış sağlanmış olacaktı” denildi.

Raporda, tüketim harcamalarının ertelenmesini engelleyerek krizin daha da derinleşmesini ve kredi kartı kullanımının, kriz döneminde yurtiçi nihai talep düşüşünü ortalama yüzde 20 oranında engellediği, hane halkı gelirlerindeki düşüşe rağmen tüketim talebini desteklediği, kriz döneminde etkin çalışan tek kredi kanalının kredi kartı olduğu, finansal hızlandıran etkisini yavaşlattığı, kredi kartı kabul eden firmaların talep daralmasının daha düşük olduğu kaydedildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.