Karşılıksız Çek Verileri / Şubat 2019

İbraz edilen çek tutarı azaldı.
Ocak-Şubat 2019 döneminde bankalara ibraz edilen 364 bin keşideciye ait 3 milyon adet çekin toplam tutarı 148 milyar TL oldu. 2018 yılına göre; çek tutarı yüzde 4, çek adeti yüzde 23 gerilerken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek miktarı arttı.
Bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 24 bin keşideciye ait 135 bin adet çekin toplam tutarı 6,4 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 8 bin keşideciye ait toplam 617 milyon TL tutarındaki 14,5 bin adet çek daha sonra ödendi. Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 99, çek adeti yüzde 86 ve tekil keşideci sayısı ise yüzde 66 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı geriledi.
Şubat 2019’da, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 4,1, adet olarak ise 0,4 puan gerileyerek yüzde 4,3 oldu.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin il bazında dağılımı:
Ocak-Şubat 2019 döneminde karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının olarak en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana olurken, adet ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.

Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla yüzde 24,4 ile Ardahan, yüzde 13,7 ile Çanakkale, yüzde 12,2 ile Bartın, yüzde 10,7 ile Muş ve yüzde 10,2 ile Düzce oldu.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi