Karel Elektronik 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (14.03.2022)

Karel Elektronik (KAREL TI) 4Ç21’de satış gelirlerindeki artışa rağmen net zarar açıklandı

Değerlendirme: Sınırlı Olumsuz

Karel Elektronik 4Ç21’de 573 milyon TL gelir (Deniz Yatırım: 559 milyon TL), 145 milyon TL FAVÖK (Deniz Yatırım: 103 milyon TL) ve 22 milyon TL net zarar (Deniz Yatırım: 28 milyon TL net kar) açıkladı. Satış gelirleri ve FAVÖK maliyet baskılarını da göz önünde bulundurarak tahminimizin üzerinde açıklanırken, net kar tahminimizin aksine net zarar açıklanmıştır. Sonuçların hisse üzerinde sınırlı olumsuz bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

■ Şirket’in satış gelirleri 4Ç21’de yıllık bazda %54 artışla 573 milyon TL seviyesinde açıklanmıştır. Yetersiz malzeme tedariki 2021 yılı üretimi ve satışını olumsuz etkilemiş, çip krizinin dolar bazında ciroya etkisinin yaklaşık 20 milyon USD olduğu belirtilmiştir.

■ Üretimi arttırmak için 2021 yılında yapılan makine ve personel yatırımları da brüt kar üzerinde baskı kurmuştur. Şirket’in 2022 yılı malzeme ihtiyaçları için stok ve kredi bakiyesi arttırılarak 2021 yılı işletme sermayesi ihtiyacı ve finansman giderlerini olumsuz yönde etkilendiği açıklanmıştır.

■ FAVÖK 4Ç21’de yıllık bazda %128 artış göstererek 145 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da 8.3 puan artarak %25.4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

■ Şirket 4Ç21’de 22 milyon TL net zarar açıklamıştır. Net kar marjı ise 21.4 puan daralarak %-3.8 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel sonuçlara bakıldığında satış gelirlerindeki artışa karşılık net zarar açıklanması dikkat çekmektedir. Şirket’in kısa ve orta vadede ağırlıklı olarak USD cinsinden kredilerine sahip olması ve 2022 yılı için öngörülen belirsizlikler sebebiyle stoklarını arttırmış olması net zarar durumunu açıklamaktadır.

■ 2020 yıl sonunda Net Borç/FAVÖK çarpanı 1,8x seviyesindeyken 2021’de 2,3x seviyesine yükselmiştir.

■ Genel Değerlendirme: Sirket’in 4Ç21’de satış gelirleri artarken net kar marjı daralmıştır. 585,1 milyon TL döviz açığı bulunması kur hassasiyeti yaratmıştır. Önden stok yapılması ve pazarlama giderleri mevcut dönem finansallarında baskı kurmuştur. Hisse yıl başından itibaren endeksin %7 altında performans göstermiştir. Geriye dönük 12 aylık verilere göre hisse 36.6x F/K ve 9.8x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmektedir.

Kaynak: Deniz Yatırım