Kardemir D 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (25.08.2021)

“Kardemir 2Ç2021’de 919,3mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Net Dönem Karı Açıkladı…’’

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 7,69 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 10,60TL

Şirket’in 2Ç2021’deki ana ortaklık net dönem karı 919,3mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 709mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 773mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada brüt karın beklentimizin üzerinde gelmesi etkili olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise Şirket 106,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştı.

Şirketin satış gelirleri 2Ç2021’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %109,2 oranında büyüme göstererek 3.640mn TL’ye yükselirken, brüt kar ise 1.228mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde brüt kar 149mn TL idi. Brüt kar marjı da %8,6’dan %33,7’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler 2Ç2021’de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %14,6 oranında artmış ve 31,8mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden ise 22,3mn TL gelir kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 1.219mn TL olmuştur. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise 1,5mn TL faaliyet karı açıklanmıştı.

FAVÖK ise 2021 yılı ikinci çeyrekte 1.256mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise FAVÖK 181,9mn TL idi. FAVÖK marjı da 2Ç2020’de %10,5 iken 2Ç2021’de %34,5’e yükselmiştir. Şirketin ton başına FAVÖK rakamı ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 44 USD/ton’dan 2Ç2021’de 245 USD/ton’a yükselmiştir.

Şirket 2Ç2021’de 1,2mn TL’lik net finansman geliri elde etmiştir. Geçen yılın aynı döneminde 132,6mn TL net finansman gideri kaydedilmişti. Diğer taraftan artan gelire bağlı olarak vergi gideri de 300,4mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı döneminde 25mn TL vergi geliri kaydedilmişti. Tüm bunlara bağlı olarak, Kardemir grubunun 2021 yılı 2. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 919,3mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Kardemir 15 Nisan 2021 itibariyle riskten korunma muhasebesine geçmiştir. Buna istinaden, 30 Haziran 2021 finansallarında; gelir tablosunda 133mn TL, özkaynaklarda ise 30mn TL olumlu etki oluşmuştur.

Kaynak: Ziraat Yatırım