Kardemir 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Ahlatcı Yatırım – (11.08.2021)

KARDEMİR – KRDMD 2.Çeyrek Finansal Sonuçları Analizi

Kapanış Fiyatı: 8,13 TL
Hedef Fiyat: 11,10 TL

Kardemir, yılın ikinci çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 780 milyon TL’nin yüzde 18,9 üzerinde, 919,3 milyon TL net kar açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde net satış gelirleri, özellikle çelik fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi ve Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının, fiyatlama üzerindeki olumlu etkisiyle çeyreklik yüzde 33,3 yıllık yüzde 109,2 artış ile 3.640 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğine göre satış maliyetlerinde yaklaşık yüzde 3 azalış brüt kar tarafında yüzde 56,2 yükselişi beraberinde getirdi. Satışlarda; ham çelik satışları yıllık yüzde 13 azalışla 216 bin ton olurken, yuvarlak, profil, ray ve kangal çelikten oluşan çelik satışları yıllık yüzde 10 artışla 400 bin tona yükseldi. Kardemir, 2021 6 aylık finansal sonuçlarıyla birlikte Riskten Korunma Muhasebesi’ni uygulamaya başlamıştır, bu kapsamda operasyonel olmayan tarafta ise, şirketin Riskten Korunma Muhasebesi’ne geçmesiyle birlikte 133,5 milyon TL gelir elde ederek bu gelişmenin net karı etkilediğini söyleyebiliriz..

Bunun yanında Şirket’in 1Ç20 sonunda 157 Milyon TL olan net borcu, 2Ç21 sonunda 705 Milyon TL net nakde dönüşmüştür. Açıklanan sonuçların Şirket payları üzerinde kısa dönem performansı için olumlu etkili olabileceğini düşünmekteyiz. Bilanço dönemi sonunda 1 milyar 941 milyon TL karşılığı açık döviz pozisyonu ile kapatırken diğer faaliyet giderlerinde çeyreklik azalmanın etkisi ile aynı yılın ilk çeyreğine göre Faaliyet Karı yüzde 83,4 artarak 1,218.7 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Şirketin brüt kar marjı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5, FVAÖK marjı yüzde 4,6 ve Net Kar marjı yüzde 6,9 olarak yükseliş gösterdi. Bunun yanı sıra net işletme sermayesinde yüzde 29,2, toplam borçun özsermayeye oranında da yüzde 7,6 azalış olduğunu gözlemliyoruz.

Sektör F/K oranının 7,64x altında 5,22x ile, FVAOK marjını ise yüzde 34,49 seviyesine çıkaran şirketin, PD/DD 1,75 seviyelerinde olduğunu ve sektör içerisinde potansiyel gelişimine devam etmek için uygun çarpanlarda olduğu görüşümüzü koruyoruz. Genel olarak net satışlardaki artış, risk kontrolünde yeni uygulanan riskten korunma muhasebesi sonuçlarının finansal tablolara olumlu yansıması ve sektörel bazlı gelişmelerin olumlu yönde yansımalarının devam edeceği görüntüsü ile şirket hisseleri ile ilgili olumlu görüşümüzü koruyorak 11.10 TL hedef fiyat belirliyoruz.

Kaynak: Ahlatcı Yatırım