Kapitalizmin yeni nesille sınavı (2)

Kapitalizmin yeni nesille, çeşitli akademik ve entellektüel ortamlarda ‘Y’ ve ‘Z’ Kuşağı olarak adlandırılan yeni nesille sınavı hakkında ilk yazım 3 Şubat 2021’de yayınlanmıştı. ‘Kovid-19’ küresel virüs salgını, küresel pandemi ve Rusya- Ukrayna Savaşı, iki ‘siyah kuğu’ yeni neslin kapitalizmle sınavını daha da çetrefilli hale getirdi. Bir detayı tekrar hatırlatmak açısından, her sanayi devrimi ve her küreselleşme modeli, her versiyon bir ‘üretim-malzeme’, ‘ticaret-ihracat’, ‘enerji’ değişimidir. Kömürden petrole, petrolden nükleere, nükleerden hidrojene, hidrojenden belki gelecekte yeni bir enerji türevine, her enerji dönüşümü, yeni bir değişim anlamına geliyor. Tüm, küresel ekonomi-politik sistem de buna göre yeniden yapılanıyor.

‘Y’ ve ‘Z’ kuşağı ise, artık sadece üretim- malzeme, ticaret-ihracat ve enerji dönüşümü ile yetinebilecek nesiller değil, hiç kuşkusuz. Yeni nesillerin beklentisi esasen ‘kültürel dönüşüm’. Geniş kapsamlı bir zihinsel dönüşümden, yepyeni bir iş yapma kültüründen bahsediyoruz. Yeni nesillerin beklentisi ‘bilinçli kapitailzm’. Çevreye, iklime, çalışan kesimin hakkına duyarlı, paylaşım ekonomisine dayalı, döngüsel ekonomi ile sürdürülebilirliği önceliklendirecek bir zihinsel dönüşümden, bir kültürel dönüşümden söz ediyoruz. Bu nedenle, döngüsel ekonomi ve yeşil kalkınmanın merkezde yer aldığı bir üretim-malzeme dönüşümü, ticaret- ihracat dönüşümü ve enerji dönüşümü temel önceliği oluşturmakta.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!