TESLA: Inovasyonda pozitif geri besleme

TESLA (TSLA): İnovasyonun ticaretinde pozitif geri besleme olur

Tesla üzerine düşüş kumarını oynayanların tekrar kaybedeceği seviyeler ne zaman sonlanır? İnovasyonun ne olduğunu tam olarak bilemeyen bir neslin basit bakışla geleceği görememesi üzerine yazmış oluyoruz. Hatta buradan yola çıkarak da inovasyonun bulaşıcı etkisinden bahsedebiliriz. Bu bulaşıcılığı pozitif değerlendirebilmek için de duru görüşe sahip olmak gereklidir.  Farklı yatırımlara giderek odağının bozulduğunu düşündüğümüz bir şirketten bahsetmiyoruz: tamamen inovatif bakışla esas faaliyetlerini yürüten firmanın, alternatif yatırım değerlendirmesi de bu çerçevede neden kalmasın ? Tersten okursak: esas faaliyet dışı işlerinde üretime değil de, paradan para kazanma peşindeki firmaların inovatif olmayan hallerinden bahsedebiliriz. Bu döngü kırılmadıkça gelecekten çalmaya devam ederiz: geçmişten gelen bu mirasın geleceğe etkisini yumuşak şekilde azaltmak gereklidir.

Firma değeri inovasyona endeksli faaliyetlerle belirlenince ya kahraman olur ya da sıfıra gider. Geçmişte kendini kanıtlamış kahramandan bahsediyorsak gelecekte bunun bozulmasını gerektirecek sebep yoktur. O halde bu sürecin katlamalı şekilde gitmesini sağlayacak bir mekanizmadan bahsedebilir miyiz? Etkisini piyasa hareketleri üzerinde nasıl gösterecektir?

Matematik modeli diliyle tarafların uzlaşması mümkündür: sözel ifadelere dayalı modellerin daha fazla tartışma üretmesi mümkünse de, açmazları da daha fazladır. Sonucunda kısır döngü üretecek düşünce mekanizmalarını dışlamak gereklidir.

Sürdürülebilir büyüme için gerekli piyasa geometrisi neye benzeyebilir? Cebirsel olarak ifadesini gösterebilir miyiz? Birbirini takip eden parçalar arasındaki ilişkiyi “doğrulanmış şekilde” tanımlayamadıkça net para üretimi problemini çözmeme üzerine devam etmiş olursunuz. Arada tesadüfen başarılar gelse de genel bilanço içinde ihmal edilebilir olmaktadır.

Son 12 ayın hareketlerini bir blok olarak görebileceğimiz şekilde tarihsel grafiği açarsak: geçmişe kıyasla (göreceli olarak) daha güçlü duruş gösterdiğini farkediyoruz. Buna itiraz gelirse bakış açımızı değiştirelim: son 24 aya bakınca dalgalanması düşük parçadan bahsedebiliyoruz: bütünün parçası olarak dalgalanma etkisi yok denecek kadar azdır.

Kritik tespit: incelediğiniz bölge tüm içinde neyi temsil etmektedir? Belirleyici etkisi nedir? Rolünü tam olarak tarif edemedikçe net para üretimi konusunda sıkıntı yaşanacağı açıktır.

Rolün zamanla değişimi üzerine kurulacak güçlü model büyük hareketleri de açıklar: 2019’da başlayan 1x misli ralli buna çarpıcı vaka örneğidir. Sayısal model her zaman sözel modellerden daha tutarlı olmak zorundadır. Ancak bu durumda doğruluğu düzenli olarak ispat edilmiş olur zira toplum sayısal ifadeler konusunda epey tat almaz niyettedir.

Simülasyon: tarihsel gelişimin işaret ettikleri

– bahar dönemindeki düşüşün onarımcı etkisi olmuştur ve ana trend içinde dalgalanma etkisi düşük kalmıştır. Bu da risk iştahının kesilmeyeceği anlamına gelmektedir.