İşte şimdi BaaS’lıyoruz!

Banking as a Service (Baas) kavramı 2021’in son günlerinde “Servis Mo­deli Bankacılığı” olarak hayatımıza girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı yönetmelik ile bankacılık hizmetlerinin finansal teknolo­ji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesinin önü açıldı.

Finansın ötesine giden yolculukta, finan­sal hizmetlerin hayatımıza entegre edilme­si adına bu adım gerçekten çok önemli. Bir­çok banka bu konudaki çalışmalarını hız­landırdı. Yönetmelikteki tanımıyla servis modeli bankacılığı, arayüz sağlayıcıların sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğru­dan açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildik­leri hizmet modelini ifade ediyor. Biraz da­ha halk dili ile özetlemeye çalışırsak, gün­lük hayatımızda başka amaçlarla kullandı­ğımız mobil uygulamalar üzerinden direkt olarak bankacılığa özgü işlemleri de ger­çekleştirebileceğiz. Örneğin bir e-ticaret uygulamasında yaptığınız alışveriş için banka ihtiyaç kredisini direkt olarak aynı uygulamadayken kullanabileceksiniz. Ya da e-ticaret uygulaması içinden tıpkı tele­fon veya kıyafet alır gibi yatırım fonu satın alabileceksiniz. Oyun oynarken, mesajla­şırken, sosyal medya paylaşımı yaparken aynı deneyim dünyası içinde bankacılık iş­lemlerini de gerçekleştirmek mümkün ola­cak.

Bu açıdan baktığımızda perakende şir­ketleri, telekomünikasyon şirketleri, Big­Tech diye adlandırdığımız büyük teknolo­ji şirketleri, araba üreticileri, sigorta şir­ketleri, lojistik firmaları, oyun firmaları ve sosyal medya şirketleri dahil olmak üzere, kitle oluşturma noktasında iyi bir olgunluk seviyesine erişmiş her şirket servis mode­li bankacılığı ile birlikte gömülü finans uy­gulamalarını kullanıcı deneyimlerinin bir parçası haline getirmek için büyük bir po­tansiyel taşıyorlar.

Globalde Finastra, BBVA, Marqueta ve Railsbank gibi özellikle İngiltere ve Ame­rika’da çok başarılı BaaS örnekleri görüyo­ruz. Bu başarılı hikayeler ülkemizdeki ge­lişmeler açısından da çok önemli rol mo­deller oluşturuyor.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!