Seçim rüyasından uyanıldığında

Politika, politikacılara bırakılmayacak kadar ciddi bir meseledir. Charles DeGaulle

Türkiye’de seçim dönem­leri genellikle insanların kendi rengini temsil etmeye yaklaşmasının verdiği hazla olacak, bir miktar gruplaştı­ğı, bloklaştığı zamanlar ol­muştur hep. Seçim 2023’ün ise her zamankinden kes­kin ve duygusal bir teması ol­duğu konusunda hepimiz hem­fikir olabiliriz. Seçim kampan­yası, yaşadığımız elim deprem felaketi nedeniyle bir miktar bu­ruk geçmiş olsa da sanki Selda Bağcan’ın şu güzelim (Öyle Bir Yerdeyim ki -1986) şarkısındaki güftelere çok benzerlik gösterdi:

Dostum, dostum, güzel dos­tum

Bu ne beter çizgidir, bu

Bu ne çıldırtan denge

Yaprak döker bir yanımız

Bir yanımız bahar, bahçe

Yukarıdaki güftelere eko­nomik açıdan bakılacak olur­sa: Ücretlilerin gelirden aldık­ları payın düşmesi, çok yüksek enflasyon ve var olan gelir dağı­lımındaki adaletsizliğin daha da açılmış olması, azımsanmaya­cak türden bir sorun.

Diğer taraftan Eylül 2021’de başlayan ve resmen Aralık 2021’de Sn. Erdoğan’ın mani­festosu ile tanıtımına başlanan Türkiye Ekonomi Modeli belki de Cumhuriyet tarihi dönemin­de IMF’in stand by anlaşmala­rının zorunlu şartları dışında, üstelik hem içeriden hem de dı­şarıdan en fazla kritik olan eko­nomi modeli olmuştur denilebi­lir.

Yazının devamı için TIKLAYINIZ!