Karşılıksız Çek Verileri / Nisan 2023

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Çek Bilgileri Nisan 2023

Bankalara ibraz edilen çek tutarı yüzde 78 arttı.

Bankalara, Ocak-Nisan 2023’de ibraz edilen 424 bin keşideciye ait 5,4 milyon adet çekin toplam tutarı 1.164 milyar TL oldu.

Bir önceki yıla göre; ibraz edilen çek adedi yüzde 5, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 8, çek tutarı ise yüzde 78 arttı.

Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı arttı.

2023 yılı Ocak- Nisan döneminde bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, yaklaşık 5,6 bin keşideciye ait 38 bin adet çekin toplam tutarı 10,8 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 2.801 keşideciye ait toplam 1.351 milyon TL tutarındaki 5.245 adet çek daha sonra ödendi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adedinin ibraz edilen çeklere oranı bir önceki yıla göre yükseldi.

Nisan ayında karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar ve adet olarak yüzde 1 oldu.

2023 yılı Ocak- Nisan ayında, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya Bursa oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi