İstanbul Enflasyon Oranları / Ağustos 2022

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi 1995=100

 Perakende fiyatları yansıtan ve 2022 Temmuz ayında % 4,09 artış izlenen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, 2022 Ağustos ayında da % 2,29 oranında artış göstermiştir.

 Ağustos 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 13,99, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 3,99, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,74, Gıda Harcamalarında yüzde 2,70, Konut Harcamalarında yüzde 0,82, Diğer harcamalarında yüzde 0,06 artış, Giyim Harcamalarında yüzde -3,16, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalar grubunda yüzde – 1,17 azalış izlenmiştir.

 2022 Ağustos ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde; Gıda Harcamaları grubunda mevsimsellik etkili olurken, Kültür Eğitim ve Eğlence, Sağlık ve Kişisel Bakım harcamaları ile Ev Eşyası harcama gruplarında yer alan ürünlerdeki fiyat artışları ile Giyim harcamaları grubundaki fiyat hareketlerinde indekste kullanılan değişken tüketim ağırlıklarının etkisi olmuştur

 2022 Ağustos ayı fiyat indeksinde Giyim Harcamaları ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamaları grubu hariç tüm harcama gruplarında yukarı yönlü değişimler izlenmiştir.

 2022 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı % 99,91, Yıllık ortalama değişim oranı ise % 62,06 olarak gerçekleşmiştir.

Kaynak: İstanbul Ticaret Odası