İşsizlik Oranları / Ağustos 2012

Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Ağustos Ayı İşsizlik Oranlarını açıkladı.

2012 Ağustos Ayı İşsizlik oranı % 8,8’dir.

Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 76 bin kişi azalarak 2 milyon 445 bin kişiye düşmüştür. İşsizlik oranı ise 0,4 puanlık azalış ile % 8,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0,7 puanlık azalışla % 10,9, kırsal yerlerde ise 0,1 puanlık artışla % 4,8 olmuştur.

Bu dönemde;
İşsizler sıklıkla (% 28,9) “eş-dost” vasıtasıyla iş aramaktadır.

İşsizlerin % 87,4’ü (2 milyon 136 bin kişi) daha önce bir işte çalışmıştır.

Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin % 54’ü “hizmetler”, % 20,3’ü “sanayi”, % 17,1’i “inşaat”, % 5’i “tarım” sektöründe çalışmış, % 3,6’sı ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İşsizlerin; % 27,6’sını çalıştığı iş geçici olup işi sona erenler, % 11,9’unu işten çıkarılanlar, % 20,7’sini kendi isteğiyle işten ayrılanlar, % 6,2’sini işyerini kapatan/iflas edenler, % 9,1’ini ev işleriyle meşgul olanlar, % 14,1’ini öğrenimine devam eden veya yeni mezun olanlar, % 10,5’ini ise diğer nedenler oluşturmaktadır.

İşgücü dışında olanların % 52,9’u daha önce bir işte çalışmıştır.

Ağustos 2012 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların % 13,5’i “tarım”, % 11’i “sanayi”, % 3’ü “inşaat”, % 21,1’i “hizmetler” sektöründe çalışmış, % 51,5’i ise 8 yıldan önce işinden ayrılmıştır.

İlgili dönemde işgücü hareketleri;

Ağustos 2012 döneminde 2 milyon 46 bin kişi işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olup, bunun toplam istihdam içindeki oranı % 8,1’dir. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin % 27,6’sı 25-34 yaş grubundadır.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin % 18,5’i “sanayi”, % 35,4’ü “hizmetler”, % 22,7’si “inşaat” sektöründe, % 23,4’ü ise “tarım” sektöründe işe başlamıştır.

Mevcut işsizlerin % 16,4’ünü (401 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturmaktadır.

Tablo 2. Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri

2012 yılı Ağustos döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısında bir önceki döneme göre 58 bin kişilik, işsiz sayısında ise 11 bin kişilik artış söz konusudur. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puanlık artış ile % 49,6, istihdam oranı herhangi bir değişim göstermeyerek % 45, işsizlik oranı ise 0,1 puanlık artış ile % 9,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ağustos 2012 döneminde kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 107 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Ağustos döneminde, Türkiye’de kurumsal olmayan nüfus bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 193 bin kişilik bir artış ile 73 milyon 716 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 1 milyon 107 bin kişi artarak 54 milyon 841 bin kişiye ulaşmıştır.

Ağustos 2012 döneminde işgücüne katılma oranı % 50,7’dir.

2012 yılı Ağustos döneminde, Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,3 puanlık azalışla % 50,7’dir. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla % 71,9, kadınlarda ise 0,1 puanlık artışla % 30,1 olarak gerçekleşmiştir.

İşgücünün eğitim ve yaş dağılımları ise;
Toplam işgücünün % 16,9’unu 15-24 yaş grubundakiler oluşturmaktadır.

Lise altı eğitimlilerde işgücüne katılma oranı; erkekler için % 70,4, kadınlar için % 26,6’dır.

Yükseköğretim mezunu erkeklerde % 84,5 olan işgücüne katılma oranı, kadınlarda % 69,3’tür.

Tablo 1. Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri (Ağustos)

Tarım dışı istihdam 623 bin kişi artmıştır.

2012 yılı Ağustos döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 483 bin kişi artarak 25 milyon 367 bin kişiye yükselmiştir. Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 140 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 623 bin kişi artmıştır.

Ağustos 2012 döneminde istihdam edilenlerin % 25,9’u tarım, % 18,7’si sanayi, % 7,5’i inşaat, % 48’i ise hizmetler sektöründedir. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmetler sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,4 puan artarken, tarım sektörünün payının 1 puan, sanayi sektörünün payının 0,1 puan, inşaat sektörünün payının ise 0,2 puan azaldığı görülmektedir.

İstihdamın yapısı

Bu dönemde istihdam edilenlerin;

% 70,6’sı erkek nüfustur.

% 57,7’si lise altı eğitimlidir.

% 62,6’sı ücretli, maaşlı veya yevmiyeli, % 23,1’i kendi hesabına veya işveren, % 14,3’ü ise ücretsiz aile işçisidir.

% 58,2’si 10 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde çalışmaktadır.

% 3’ünün ek bir işi vardır.

% 2,3’ü mevcut işini değiştirmek için veya mevcut işine ek olarak bir iş aramaktadır.

Ücretli olarak çalışanların % 86,3’ü sürekli bir işte çalışmaktadır.

Kamu istihdamı

Maliye Bakanlığı tarafından derlenen verilere göre 2012 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 3 milyon 215 bin kişidir (Tablo 7).
Yaptığı işten dolayı sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmayanlar

Yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, önceki yılın aynı dönemine göre 3,5 puanlık azalışla % 40,1 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı % 84,8’den % 84,6’ya, tarım dışı sektörlerde % 28,4’ten % 24,6’ya düşmüştür.

T.C. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir