Cari Açık / Eylül 2012

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2012 Eylül Ayı Cari Açık rakamlarını açıkladı.

Eylül ayında cari işlemler açığı 2 milyar 697 milyon dolar olarak gerçekleşti. Piyasa beklentisi 3 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Yılın ilk dokuz ayında kaydedilen cari işlemler açığı, geçen yılın aynı dönemine göre 21.185 milyon ABD doları azalarak 39.281 milyon ABD dolarına gerilemiştir. Bu gelişmede dış ticaret açığının 19.006 milyon ABD doları azalarak 50.736 milyon ABD dolarına gerilemesi, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 1.514 milyon ABD doları artarak 15.816 milyon ABD dolarına ulaşması ve gelir dengesinden kaynaklanan net giderlerin de 878 milyon ABD doları azalarak 5.325 milyon ABD dolarına gerilemesi etkili olmuştur.

. Hizmetler dengesi kalemi altındaki turizm gelirleri, bir önceki yılın dokuz ayına göre 477 milyon ABD doları tutarında azalarak 17.334 milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 762 milyon ABD doları tutarında azalarak 2.805 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

. Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre 919 milyon ABD doları tutarında azalarak 5.169 milyon ABD dolarına gerilemiştir.

SERMAYE VE FİNANS HESAPLARI

. Yurtdışında yerleşik kişilerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 1.394 milyon ABD doları azalarak 10.086 milyon ABD dolarına gerilerken, yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar 1.492 milyon ABD doları artarak net 3.144 milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.

. Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Eylül ayındaki 287 milyon ABD doları tutarında alımla birlikte dokuz aylık dönemde toplam 2.680 milyon ABD doları tutarında net alım yapmıştır.

. Yurtdışı yerleşikler Eylül ayındaki 1.793 milyon ABD doları tutarında devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) alımı ile birlikte dokuz aylık dönemde toplam 12.179 milyon ABD doları tutarında alım gerçekleştirmiştir.

. Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, uluslararası sermaye piyasalarında Eylül ayında gerçekleştirilen 1,5 milyar ABD doları tutarındaki kira sertifikası ihracıyla birlikte Genel Hükümet, ilk dokuz aylık dönemde toplam net 3.823 milyon ABD doları tutarında kullanım gerçekleştirmiştir.

. Bankalar, yurtdışında gerçekleştirdikleri tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, Eylül ayındaki 1.350 milyon ABD doları tutarındaki yeni ihraçla birlikte ilk dokuz aylık dönemde 3.613 milyon ABD doları tutarında net borçlanma gerçekleştirmiştir.

. Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, Türk lirasındaki 1.485 milyon ABD doları tutarındaki artışa karşılık yabancı paradaki 6.497 milyon ABD doları tutarındaki azalışın etkisiyle, dokuz ayda 5.012 milyon ABD doları düşüş kaydetmiştir. Öte yandan, diğer sektörlerin yurtdışındaki mevduatı, Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayımlanan 2012 yılının ikinci çeyrek verilerinin de dahil edilmesiyle Ocak-Eylül döneminde 1.002 milyon ABD doları artış göstermiştir.

. Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan (IMF dahil) sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, Ocak-Eylül döneminde 1.419 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.

. Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın ilk dokuz ayına göre 8.522 milyon ABD doları azalarak bu yılın aynı döneminde 1.973 milyon ABD doları olmuştur. Eylül ayında bankaların uzun ve kısa vadede net kredi geri ödeyicisi olduğu göze çarpmaktadır.

. Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın Ocak-Eylül dönemine göre 1.201 milyon ABD doları azalarak 4.656 milyon ABD doları olmuştur.

. Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında, yılın ilk dokuz ayında 1.742 milyon ABD doları net çıkış gerçekleşmiştir.

. Yurtdışı bankaların yurt içi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları, Eylül ayında 3.007 milyon ABD doları net çıkış göstermesine rağmen dokuz aylık dönemde 4.588 milyon ABD doları artmıştır. Söz konusu dönemde Türk Lirası mevduatları da 1.747 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

. Bir önceki yılın ilk dokuz ayında 5.393 milyon ABD doları artış gösteren rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, bu yılın aynı döneminde 16.503 milyon ABD doları artış kaydetmiştir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir