İş GYO 2021 6 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (4.08.2021)

“İş GYO 2Ç2021’de Beklentiler Doğrultusunda 8mn TL Net Dönem Zararı Kaydetti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 1,90 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 2,25 TL

İş GYO 2Ç2021’de 8,2mn TL net dönem zararı kaydetmiştir. Net dönem zararı bizim beklentimiz olan 9mn TL’lik zarara ve ortalama piyasa beklentisi olan 8mn TL’lik net dönem zararına yakın gerçekleşmiştir.

İkinci çeyrek net dönem zararı sonrasında İş GYO’nun 1Y2021’deki zararı 4,6mn TL olmuştur. Geçen yılın ilk yarısındaki net dönem zararı ise 11,9mn TL idi.

Şirket geçen yılın ikinci çeyreğinde 8,8mn TL net dönem karı elde etmişti. İş GYO’nun satış gelirleri yıllık %37 oranında azalarak 2Ç2021’de 93,9mn TL olarak gerçekleşirken, bu gelirlerin 57,4mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 34,3mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %22,5 oranında artış kaydetmiştir. Konut satışları ise %65,9 oranında düşüş kaydetmiştir. Diğer yandan, Şirket’in brüt karı yıllık %2,3 oranında artarak 2Ç2021’de 54,2mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %0,8 oranında düşmüş ve 42,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise 2Ç2021’de sırasıyla %57,7 ve %45,6 olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın ikinci çeyreğinde 52,5mn TL net finansman gideri (2Ç2020:42,9mn TL gider) kaydetmiştir. Toplam 49,3mn TL ola finansman giderinin 42mn TL’si kredi faiz giderlerinden oluşmuştur.

Net borç yaklaşık 1 milyar TL ile çeyreksel bazda önemli bir değişim göstermezken,  net borç /FAVÖK (yıllıklandırımış) oranı ise 6,3x ile yüksek sayılabilecek seviyede kalmaya devam etmiştir. Net borç / aktifler (düzeltilmiş) ise yaklaşık %20 ile kabul edilebilir seviyededir. Diğer yandan, toplam 1.060mn TL olan finansal borcun %89’u kısa vadelidir. Toplam finansal borcun %18’i döviz cinsinden olup, ilgili tutarın tamamı banka kredilerinden meydana gelmektedir.

İş GYO, 3 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla, Net Aktif (Varlık) Değeri’ne (NAD) göre %55 oranında iskontolu işlem görmektedir. İş GYO’nun son bir ve üç yıllık tarihsel NAD iskonto ortalaması sırasıyla %48 ve %61 oranındadır. Son beş yıllık ortalama NAD iskontosu ise %60 oranındadır.

Kaynak: Ziraat Yatırım