İş GYO 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (2.03.2021)

“Gayrimenkul Yeniden Değerleme Farkı Gelirleri ile Birlikte İş GYO 4Ç2020’de 276mn TL Net Dönem Karı Açıkladı…”

Öneri: TUT
Kapanış Fiyatı: 2,34 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 2,44 TL

İş GYO 4Ç2020’de 275,6mn TL net kar kaydetmiştir. Net kar rakamı bizim beklentimiz olan 277mn TL ve piyasa beklentisi olan 266mn TL’ye yakın gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyrekte 2,8mn TL kar açıklayan Şirket, bir önceki yılın son çeyreğinde 328,9mn TL kar kaydetmişti.

Dördüncü çeyrek karının ardından Şirket’in 2020 yılındaki net dönem karı, 2019 yılına göre %10,4 oranında azalarak 266,5mn TL olmuştur.

Şirket’in satış gelirleri 4Ç2020’de 107,8mn TL gerçekleşirken (4Ç2019: 817,8mn TL), bu gelirlerin 55,7mn TL’si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 48,1mn TL’si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri bir önceki çeyreğe göre %6,1 oranında artarken, pandemi etkisiyle yıllık %12,7 oranında düşüş kaydedilmiştir. Konut satışları ise yıllık %41,3 oranında artarken, bir önceki çeyrekte konut faiz oranlarındaki sert düşüşle birlikte 170,8mn TL olarak gerçekleşen satışların altında kalmıştır. Ek olarak, geçen yıl elde edilen 817,8mn TL’lik görece yüksek satış gelirlerinde ise 716,6mn TL’lik yatırım amaçlı gayrimenkul satış gelirlerinin önemli etkisi vardı. Şirket’in brüt karı yıllık %42,1 oranında azalarak 4Ç2020’de 42,4mn TL gerçekleşirken, FAVÖK de yıllık %47,2 oranında düşerek 34,8mn TL olmuştur. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise satışların içerisinde kira gelirlerinin payının artması sonrasında aynı dönemdeki marjlardan daha iyi gerçekleşerek 4Ç2020’de sırasıyla %39,3 ve %32,3 olmuştur. Öte yandan, Şirket’in 4Ç2020’deki yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme net geliri 261,3mn TL gerçekleşirken (4Ç2019: 324,2mn TL), 33,6mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir.

Parçaların toplamı yöntemine göre hesapladığımız İş GYO’nun hedef piyasa değerini tahminlerde yapmış olduğumuz değişikliklere bağlı olarak 2.157mn TL’den 2.338mn TL’ye, hedef hisse fiyatını da 2,25TL’den 2,44TL’ye yükseltiyoruz. Hedef piyasa değerini yükseltmemize karşın İş GYO, hedef piyasa değerimize göre %4,0 oranında iskontolu işlem görmektedir. Bu nedenle İş GYO için daha önceki “EKLE” önerimizi “TUT” olarak değiştiriyor ve hedef hisse fiyatını 2,44TL olarak güncelliyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım