İş GYO 2020 12 Aylık Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (1.02.2021)

4Ç20 Finansal Sonuçları

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2020/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %52,1 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %86,8 düşüşle 107.8 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net satışları %54,2 düşüşle 552.7 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK’ü 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %25,4 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %47,2 düşüşle 34.8 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre %23,6 düşüşle 161.1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 1.156 baz puan artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre 2.425 baz puan artışla %32,3 olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre 1.167 baz puan artışla %29,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Net karı 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %9.594,12 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %16,2 düşüşle 275.6 milyon TL olmuştur. 2020 yılında bir önceki yıla göre net karı %10,4 düşüşle 266.5 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borcu 4. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,8 düşüşle 954 milyon TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 4Ç20’de 108 mn TL satış geliri (kons: 110 mn TL), 35 mn TL FAVÖK (kons: 41 mn TL) ve 276 mn TL net kar (kons: 262 mn TL) açıklamıştır. 4Ç20’de konut satış gelirleri yıllık %41 artışla 48 milyon TL olurken, kira gelirleri %18 azalışla 47 milyon TL olmuştur. Gayrimenkul satışlarına ilişkin maliyetler %66 yükselişle 54 milyon TL olurken, satışların toplam maliyeti %91 azalışla 65 milyon TL olmuştur. 4Ç20’de operasyonel maliyetler %4 artışla 8 milyon TL olmuş ve FAVÖK %47’lik azalış kaydetmiştir. TL borçlanma maliyetlerindeki düşüş kaynaklı şirketin net finansal giderleri yıllık %45 azalışla 34 milyon TL olmuştur. Şirketin 954 milyon TL net borcu bulunmaktadır. Sektör hisseleri net aktif değerine göre %22 primli işlem görürken, ISGYO net aktif değerine göre %43 iskontolu işlem görmektedir. Şirketin 4. çeyrek finansal sonuçları beklentilere paralel, zayıf açıklanmıştır. Finansal sonuçların hisse üzerinde etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım