İş Bankası Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Güçlü iştirak katkısı & cazip değerleme

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL10.80
Hedef Fiyat TL17.00
Potansiyel Getiri 57%

İşbankası için 12 aylık hedef fiyatımızı 17TL olarak güncelliyoruz ve AL tavsiyemizi yineliyoruz (eski hedef fiyat 12.9TL). 12 aylık hedef fiyatımız %57 getiri potansiyeline işaret etmektedir. İşbankası güncel 2023 tahminlerimize göre 0.5x 2023 PD/DD ve 2.7x F/K oranları ile işlem görmektedir. Bankanın 2022’de BIST100’e göre %25 görece daha güçlü hisse performansında özellikle iştiraklerinden artan karlılık katkısı ve güçlenen sermaye oranlarının en temel etkenler olduğunu düşünüyoruz.

Sermaye yeterlilik oranları son yıllarda oldukça kuvvetlendi: Bankanın sermaye yeterlilik ve çekirdek sermaye oranları BDDK esneklikleri hariç sırasıyla %19.3 ve %15.3 seviyelerindedir.

Karşılık oranı ve tamponlar güçlendirildi: İşbankası’nın toplam ve 3. evre karşılık oranları sırasıyla %147 ve %74 seviyelerinde. Bankanın serbest karşılık stoğu da 6.5 milyar TL seviyesine ulaştı.

İştirak gelirleri karlılığı destekliyor & yüksek net aktif değer iskontosu: 2023’de bankanın toplam iştirak gelirlerinin yaklaşık 37 milyar TL’ye ulaşmasını tahmin ediyoruz (yıllık %70 artış). Bankanın güncel piyasa değerinin net aktif değerine göre iskontosu %57 gibi yüksek bir seviyededir.

İyileşen özkaynak karlılığına rağmen iskontolu çarpanlar: Banka için 2023’de yaklaşık %22 özkaynak karlılığı hesaplıyoruz (2022T: %45). Bu sayede PD/DD’nin 0.8x olmasını %27 özkaynak maliyeti varsayımımıza göre makul olarak değerlendiriyoruz.

Riskler: i) Ekonomik büyümede ciddi yavaşlama, aktif kalitesinde ciddi bir bozulmaya sebep olabilir. ii) Karlılık üzerinde baskıya neden olabilecek düzenlemeler iii) Enflasyon muhasebesi.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım