Coca Cola İçecek Hisse Yorumu / Yapı Kredi Yatırım – (16.01.2023)

Güçlü büyüme dinamikleri devam ediyor

Öneri AL
Kapanış Fiyatı TL182.50
Hedef Fiyat TL295.00
Potansiyel Getiri 62%

Coca Cola İçecek (CCOLA) için AL tavsiyemizi korurken hedef fiyatımızı yeni makro ve operasyonel tahminlerimizle birlikte 295.0 TL (önceki 224.3 TL) olarak belirledik. Şirketin özellikle yurt dışı faaliyetlerindeki yüksek büyümeyi ve kuvvetli nakit yaratma kabiliyetini (Net Borç/VAFÖK 0,7x gibi makul bir düzeyde seyrediyor) beğenmeye devam ediyoruz. 2023 yılında satışlar içerisindeki payının %62’e ulaşmasını beklediğimiz yurt dışı operasyonları TL’deki olası değer kayıplarına karşı da önemli bir koruma sağlıyor. Şirketin 2022-25 döneminde yıllık ortalama %50 satış ve %60 VAFÖK büyümesi ve yüksek tek haneli hacim yükselişi yakalamasını bekliyoruz. Ayrıca son dönemde The Coca-Cola Company’nin Pakistan’daki payının alınmasının (300 milyon dolar bedelle) ve Anadolu Efes’ten Anadolu Etap’ın alınmasının (112 milyon dolar bedelle) uzun vadede değer yaratabileceğini düşünüyoruz. Tüm bu olumlu unsurlar ışığında 2023 tahminlerimiz üzerinden 3,4x FD/VAFÖK ve 6,1x F/K çarpanlarını hissede yatırım açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Yurt dışı hacim büyümesi tüm gücüyle devam ediyor. 2022’de proforma olarak %12 yurt dışı hacim artışının ardından CCOLA’nın 2023’te de genelde faaliyet gösterilen yurt dışı pazarlarındaki dinamiklerde bozulma öngörmediğimiz için %11 gibi çok güçlü diyebileceğimiz bir büyüme yakalamasını bekliyoruz. Bunun üzerine, TL’deki değer kaybı ve enflasyonist fiyat ayarlamaları sonucunda satış büyümesinin %69 (YKYt 2022: %142 artış) olacağını öngörüyoruz.

VAFÖK marjı 2023’te stabilize oluyor. Ham madde maliyetlerindeki artışların ve Özbekistan’ın bir miktar marjları düşürücü etkisiyle 2022 yılında VAFÖK marjında yaklaşık 2 puanlık bir erime gerçekleşti (YKYt 2022: %18,9 VAFÖK marjı). 2023 yılı içinse hammadde fiyatlarındaki baskının fiyatlara yansıtılması ile birlikte daha yatay bir marj görüntüsü tahmin ediyoruz (tüm yıl için %19,1 VAFK marjı). Bu da yıllık olarak VAFÖK için %71 net kar içinse %86 büyümeye işaret ediyor.

Riskler — i) Beklenenden düşük satış hacimleri, ii) Beklenenden yüksek hammadde fiyatları, iii) Para birimlerinde değer kayıpları.

Kaynak: Yapı Kredi Yatırım