Son Beş Yıl Temettü Verimliliği Ortalaması Yüksek Olan Şirketler / Gedik Yatırım – (16.01.2023)

Son Beş Yıl Temettü Verimliliği Ortalaması Yüksek Olan Şirketler

➢ Çalışmamızda 2018 – 2022 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde en az 4 defa temettü ödemesi yapan şirketler ile son 5 yıldaki ortalama temettü verimliliği %5 ve üzerinde olan şirketler çalışmamızda seçilmiştir. Seçilen şirketlerin son 5 yıllık ortalama özvarlık kârlılıkları ile PD/DD çarpanı ve cari değerleri tablonun sağdaki sütunlarda paylaşılmıştır.

➢ Tabloda paylaşılan temettü verimlilikleri brüt temettüler üzerinden hesaplanmıştır.

➢ Belirtiğimiz kriterlere uyan şirketler yukarıdaki tabloda paylaşılmıştır. Temettü verimliliği yüksek olan ve istikrarlı temettü dağıtan şirketleri incelerken, özvarlık kârlılığı gelişimi, çarpanların mevcut durumu, son dönemdeki getirisi ile fiyat hareketleri ve diğer temel analiz bölümleri dikkate alınmalıdır. Yatırım kararı vermeden önce sadece tek bir kritere göre karar vermenin sağlıklı bir analiz ortaya koymayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

➢ Tablodaki sıralama 5 yıllık ortalama temettü verimliliğine göre yapılmıştır.

➢ Şirketlerin yıllık kâr rakamlarının belirlenmesinin ardından olağan genel kurullarının gerçekleştirildiği mart – haziran döneminde temettü potansiyeli bulunan / yüksek olan şirket paylarının görece daha pozitif bir seyir izlediği önceki yıllarda görülmektedir. Bu nedenle temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin önümüzdeki süreçte endekse kıyasla daha pozitif bir seyir izlediği görülebilir.

➢ Temettü verimliliği ile öne çıkan şirketlerin geçmiş yıllardaki hisse performansı ve ocak – haziran döneminde ortaya konan performansları bir sonraki sayfada paylaşılmıştır.

Raporun tamamı için tıklayın.

Kaynak: Gedik Yatırım