Haznedar’dan Ortaklıktan Çıkarma Başvurusu

Haznedar Refrakter Sanayii ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı için bugün itibarıyla MKK’ya başvuruda bulundu.

Şirketten yapılan KAP açıklaması şöyle: Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-27.2 sayılı “Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği” kapsamında devam etmekte olan ortaklıktan çıkarma süreci çerçevesinde hakim ortağımız Durer Refrakter Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye (Durer Refrakter) tahsisli olarak yapılacak sermaye artırımı amacıyla hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.10.2016 tarihinde onayladığı ihraç belgesinin 01.11.2016 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil işlemi tamamlanmış olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’ya bugün itibari ile ortaklıktan çıkarma hakkının kullanımı ve iptal edilen paylara karşılık olarak 1 TL nominal değerli pay için %451,64 oranındaki ortaklıktan çıkarma bedelinin ortak hesaplarına ödemelerin 07.11.2016 tarihinde gerçekleştirilmesi için başvuru yapılmıştır.