Havacılık Sektörü Raporu / Vakıf Yatırım – (24.09.2018)

Sektör Raporu | Havacılık

Vakıf Yatırım olarak, havacılık sektörüne yönelik bu raporumuz ile birlikte Türk Hava Yolları (THYAO) ve Pegasus (PGSUS) için hisse senedi öneri sürecimizi başlatıyoruz.

Havacılık sektörünün itici gücü olan turizm sektörü açısından olumsuz geçen 2016 yılının ardından, güvenlik algısı ve ana pazarlarla olan politik ilişkilerdeki iyileşmenin desteğiyle 2017 yılında başlayan toparlanma süreci 2018 yılında daha da güçlenmiştir. Rusya kaynaklı talepte devam eden iyileşmeye Avrupa’nın eklenmesi ve TL’deki değer kaybının yabancı turistler açısından yarattığı maliyet avantajı, turizm sektöründeki güçlenen toparlanmanın ana destekleyicisi olmuştur. Turizm sektöründe yaşanan güçlü toparlanmanın desteğiyle havacılık sektöründe yaşanan olumlu seyrin, güvenlik algısı ve politik ilişkilerde bozulma olmadığı müddetçe önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz.

Türkiye’de havayolu yolcu talebinde son yıllarda yaşanan güçlü büyümeye rağmen, kişi başına seyahat etme sayısı halen daha düşük seviyelerde olup, harcanabilir gelir düzeyinde artışın devamı ve daha çok kesime hitap edebilir hale gelen bilet fiyatlarının desteğiyle, iç talepteki artış eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini tahmin ediyoruz.

29 Ekim’de açılışı planlanan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, dünyanın en önemli havacılık merkezlerinden biri haline gelerek, Türk havacılık sektörünün büyüme hikâyesinin itici gücü olacağını öngörüyoruz.

Riskler… Sektöre yönelik olumlu görüşümüze risk oluşturabilecek unsurlar arasında; i) güvenlik algısında kötüleşme, ii) politik ilişkilerde bozulma, iii) petrol fiyatlarında sert yükselişler, iv) nitelikli personel yetersizliği ve v) havalimanı kaynaklı kapasite sorunlarının devam etmesi öne çıkmaktadır.

Türk Hava Yolları (THYAO), Hedef Fiyat 26,6 TL, Öneri “AL” – THY, 2018 yılının ilk yarısında birim giderlerinde yaşanan ve beklentiler dâhilinde olan artışa rağmen, güçlü talep ve yolcu kompozisyonundaki iyileşmenin desteğiyle operasyonel kârlılıkta güçlü bir büyüme kaydetti. Şirketin, yüksek sezon olması nedeniyle 3Ç18’de de operasyonel taraftaki iyileşmesinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Coğrafi olarak dengeli dağılmış gelir yapısına ve operasyonel açıdan uzun döviz pozisyonuna sahip olan THY’nin, bölgesel talep ve kur kaynaklı risklere görece daha dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş ve İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmadan dolayı oluşabilecek olası operasyonel aksaklıklar, kısa vadede risk taşısa da, İstanbul Yeni Havalimanı ile birlikte desteklenecek uzun vadeli büyüme potansiyeline odaklanılması gerektiğine inanıyoruz. İstanbul Yeni Havalimanı’nın mevcut durumdaki havalimanı kapasite sorununu kademeli bir şekilde azaltarak, THY’nin i) kârlı destinasyonlarda yeni slot hakkı elde edebilmesine, ii) daha fazla trafik aksına uçuş planlayabilmesine, iii) yabancı havayolu şirketleri ile ikili anlaşmalar yoluyla dış hatta daha rekabetçi hale gelebilmesine, iv) kargo kapasitesini artırarak bu pazardaki büyüme potansiyelinden faydalanabilmesine ve v) hizmet kalitesini iyileştirmesine imkân sağlayacağını düşünüyoruz. 2019 tahminlerimize göre 6,0x FD/FAVKÖK ile değerlediğimiz THY hisseleri için 12 aylık hedef fiyatımızı 26,6 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak başlatıyoruz.

Pegasus (PGSUS), Hedef Fiyat 41,1 TL, Öneri “AL” – PGS, sektörde yaşanan yoğun rekabete rağmen başta iç hatlarda olmak üzere geçtiğimiz yıllar içinde pazar payını artırmayı başarmıştır. Sahip olduğu düşük maliyetli iş modeli ile fiyat hassasiyeti yüksek tüketici grubuna hitap eden Şirketin, bunun yanı sıra iyileşen hizmet kalitesinin de desteğiyle daha fazla kesime hitap edebilir hale gelmesiyle, pazar payındaki yükseliş eğiliminin önümüzdeki dönemde de sürmesini bekliyoruz. Şirketin kâr marjı yüksek yan gelirlerinin toplam net satış gelirleri içerisindeki payının artmaya devam ederek, operasyonel kârlılığı destekleyeceğini tahmin ediyoruz. Yakıt maliyetindeki artışı operasyonel performans açısından önemli bir risk unsuru olarak görmekle birlikte, Şirket yönetiminin “3C programı” kapsamında birim giderler, nakit yönetimi ve kapasiteyi iyileştirme odaklı aldığı aksiyonların, operasyonel kârlılığı desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz. Şirket hisselerini değerlerken 2019 yılına ilişkin FAVKÖK tahminimize 5x FD/FAVKÖK hedef çarpanı uygulayarak, 12 aylık hedef fiyatımızı 41,1 TL olarak belirliyor, uzun vadeli önerimizi “AL”, kısa vadeli önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” olarak başlatıyoruz.

Rapora ulaşmak için tıklayınız.