Karşılıksız Çek Verileri / Ağustos 2018

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi aylık Karşılıksız Çek İstatistikleri’ni açıkladı.

İbraz edilen çek tutarı artmaya devam ediyor.
2018 yılının Ocak – Ağustos döneminde bankalara ibraz edilen 501 bin keşideciye ait 14 milyon adet çekin toplam tutarı 608 milyar TL oldu. 2017 yılının aynı dönemine göre; çek tutarı yüzde 21, çek adeti yüzde 7 artarken, keşideci sayısı (tekilleştirilmiş) yüzde 1 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek sayısı azaldı.
2018 Ocak – Ağustos döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 34 bin keşideciye ait 295 bin adet çekin toplam tutarı 14,5 milyar TL oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 19 bin keşideciye ait toplam 2,4 milyar TL tutarındaki 57 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 28 artarken, keşideci sayısı yüzde 12, adet ise yüzde 3 geriledi.

Karşılıksız işlemi yapılan çek adetinin ibraz edilen çeklere oranı yükseldi.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 puan artarak yüzde 3, adet olarak ise 1 puan artarak yüzde 2,7 oldu.

Raporun tamamı için tıklayın.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi