Halkbank 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (01.11.2016)

“Halkbank’ın 3Ç2016’da Net Dönem Karı 630mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri “AL”

Hedef Hisse Fiyatı : 15,00

 Halkbank’ın net dönem karı 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 630mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 692mn TL hem de piyasa beklentisi olan 695mn TL’nin altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada, net faiz gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesine karşın, Banka’nın 2017 başında yürürlüğe girecek olan yeni genel karşılık düzenlemesi ve IFRS 9’a hazırlık amacıyla 445mn TL ek genel karşılık ayırması (beklentimiz 200mn TL serbest karşılık ayırması idi) etkili olmuştur. Banka, ikinci çeyrekte 885,6mn TL kar elde etmişti.

 Üçüncü çeyrekteki kar rakamı ile birlikte Halkbank’ın Ocak-Eylül dönemi net dönem karı 2.195mn TL’ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %31,7 oranında artmıştır. Böylece söz konusu dönemdeki net dönem karı, 2015 yılında kaydedilen 2.315mn TL’lik kara yaklaşmıştır.

 Ek genel karşılıklara bağlı olarak genel karşılık gideri çeyreksel bazda 381mn TL artmış ve karın düşük gelmesinde önemli etken olmuştur. Takipteki kredilerin artmaya devam etmesi de özel karşılık giderlerinin yüksek kalmasına neden olmuş, sonuçta kredi değer karşılık gideri çeyreksel bazda %135 oranında artış kaydetmiştir.

 Kredilerin mevduata göre daha düşük hızda artmasına bağlı olarak kredi mevduat oranı 140 baz puan düşerek %105,1 olarak gerçekleşmiş ve sektörün (%120) altında kalmaya devam etmiştir.

 Diğer taraftan, kredilerdeki yüksek büyüme (%4,1) sonrasında kredilerden alınan faizlerde %5,2’lik bir artış yaşanmıştır. Ayrıca, menkul kıymet portföyündeki artış ve TÜFE endeksli tahvillerin önemli katkısıyla menkul değerlerden elde edilen faiz gelirleri de %27 oranında artmış ve karı destekleyen unsur olmuşlardır. Öte yandan, mevduatlardaki %5,5 oranındaki artışa karşın düşen faiz ortamında mevduatlara verilen faizlerde önemli bir artış yaşanmamıştır.

 Banka’nın ücret ve komisyon gelirleri %6,1 oranında artarak dönem karına olumlu katkı yapmaya devam etmiştir. Diğer kalemlere baktığımızda, temettü gelirleri ve diğer faaliyet gelirleri (bir önceki çeyrekte Visa INC’in Visa Europe ile birleşmesine istinaden yaklaşık 75mn TL gelir elde edilmişti.) düşerek karı baskılarken, operasyonel giderlerdeki düşüş (ücret ve komisyon geri ödemelerin azalmaya devam etmiştir) karı desteklemiştir. Ticari kar ise yaklaşık 45mn TL artış kaydetmiştir. (Visa birleşmesinden elde edilen nakit diğer faaliyet gelirlerinde, bedelsiz hisse iştirak gelirlerinde muhasebeleştirilmişti.)

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!