Halk Bankası 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Tera Yatırım – (20.02.2023)

Finansal Değerlendirme

T. Halk Bankası son dönem bilançosunda 14.75 Mlr TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2022/12 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %352.52 artış bir önceki çeyreğe göre %35.89 artış göstermiştir. Şirket 2022/12 döneminde 14.75 Mlr TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2022/12 döneminde %12.94 oranında artarak %19.23 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %6.30 düzeyinde gerçekleşmişti.

2022/12 faiz gelirleri 153.97 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin faiz gelirleri 2022/12 çeyreklik döneminde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %57.92 artış göstermiş olup 48.74 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri bir önceki çeyreğe göre ise %3.26 artış göstermiştir. Faiz giderlerinde ise bir önceki çeyreğe göre ise %6.19 artış yaşanmıştır.

Net faiz marjı %6.21 düzeyinde gerçekleşti. Net faiz marjı, 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3.61 artış göstermiş olup %6.21 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %1.44 artış gözlenmiştir.

Sermaye yeterlilik rasyosu %14.70 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu son çeyrekte önceki çeyreğe göre %0.39 artarak %14.70 düzeyinde gerçekleşti. Sermaye yeterlilik rasyosu geçen yıl aynı dönem ise %14.47 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %22.13 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %18.64 artış göstermiş olup yıllık bazda %22.13 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı dönemine göre %1.63 artış göstermiş olup %6.45 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Takipteki kredilerde önceki çeyreğe göre %2.21 azalış yaşandı. Takipteki krediler 2022/12 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14.09 artış göstermiş olup 18.59 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %2.21 azalış göstermiştir. Ayrılan zarar karşılığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %209.52 artmış olup 36.79 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrılan karşılıkların takipteki kredilere oranı ise geçen yıla göre %137.32 düzeyinden %286.88 düzeyine yükselmiştir.

Kaynak: Tera Yatırım