Halk Bankası 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (01.11.2016)

Halk Bankası 3Ç16 Mali Analiz Raporu

Öneri: AL

Hedef Fiyat: 11,04 TL

Operasyonel açıdan güçlü; ek karşılık ayrılması baskıladı…

Halkbank, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin altında 630 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 29 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 32 artışa işaret etmektedir. Temettü ve Visa gelirlerini düzelterek bakıldığında çeyreklik kar düşüşü yüzde 9’a geri çekilmektedir. Halkbankası, 2017’de yürürlüğe girecek olan UFRS 9’un gelecek seneki karlılığına etkisini minimize etmek için bu çeyrek 445 milyon TL ek genel karşılık ayırmıştır. Halkbankası’nın çekirdek gelirleri, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin mevsimsel olarak artmasının ve kredi getirisi/mevduat maliyeti makasının 30 baz puan genişlemesinin etkisiyle yüzde 17 yükselmiştir. Ayrıca, komisyon gelirlerinde yüzde 6 artış görülmektedir. Bu çeyrek, net faiz marjı 56 baz puan genişlemiştir. Karşılık giderleri, hem ek genel karşılık ayrılmasının hem de yeni sorunlu kredi girişlerindeki artış nedeniyle geçen çeyreğe göre nispeten yüksek seyretmiştir. Faaliyet giderlerinde personel giderlerinin yatay kalmasından dolayı geri çekilme sınırlı kalmıştır. Temettü gelirleri (71mnTL) karlılığı desteklemiştir. Özel karşılık oranı yüzde 76 olarak korunmuştur. Swap kullanılmamasının olumlu etkisi sermaye piyasası işlem karı olarak yansımıştır. Sorunlu kredi tahsilatları, mevsimsel olarak azalarak yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 21’ini karşılamıştır (2Ç16: yüzde 41).

Üçüncü çeyrek sonuçları neticesinde 2016 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 33, 2017 için ise yüzde 22 olarak koruyoruz. Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 15,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 11,04TL; tavsiyemizi ise “AL” olarak koruyoruz. 2017 tahmini 0,5 fiyat/defter değeri ve 3,1 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Halkbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 35 ve yüzde 44 iskontoludur. Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 16 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 19’dur.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!