Haftalık Piyasa Takvimi – (28 Şubat – 4 Mart 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

28 Şubat Pazartesi

10:00 4Ç21 GSYİH Büyüme verileri
▪ Kurum tahminimiz 4Ç21 GSYİH reel büyümesinin %9,5 oranında gerçekleşmesi olurken, medyan tahminin nispeten
daha aşağıda %8,5’de oluştuğu izleniyor. 2021 yılı son çeyreğinde gerek iç gerek dış talep koşullarının oldukça kuvvetli
olmaya devam edeceğini ve 2021 GSYİH yıllık büyümesini %11’e yükseltmesini bekliyoruz.

10:00 Ocak Dış Ticaret İstatistikleri
▪ Ticaret Bakanlığı tarafından ay başından açıklanan dış ticaret verilerine göre Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre;
ihracat, %17,3 artarak 17,6 milyar dolar, ithalat ise %55 artarak 28 milyar dolar olarak gerçekleşti.

▪ 12 aylık kümülatif verilere baktığımızda ihracat 228 milyar dolar (%34 yıllık artış), ithalat ise 281,4 milyar dolar (%29
yıllık artış) kaydetmiş oldu. Enerji hariç ithalatı karşılama oranı çerçevesinde yaptığımız tahmin enerji ithalatının 8,5-9
milyar dolar civarında olabileceğini, geçen sene aynı ayda 2,7 milyar dolarlık enerji ithalatına göre oldukça ciddi bir
artış gösterdiğini takip ediyoruz. Enerji hariç ithalattaki yıllık artışın ise %25 civarında olduğu ve ihracatın üzerinde bir
artışın yeniden öne çıktığı görülüyor.

17:30 Hazine 3 aylık (Mart – Nisan – Mayıs) iç borçlanma stratejisi
▪ Daha önce açıklanan iç borçlanma stratejisine (Şubat – Mart – Nisan) göre Hazine Mart ayında 29 milyar TL’lik bir iç
borç servisi gerçekleşecek. Bunun karşılığında ise toplam altı ihale ve bir kira sertifikası doğrudan satışı ile 33,5 milyar
TL iç borçlanma öngörülüyor.

1 Mart Salı

10:00 İSO/Markit Şubat PMI verileri
▪ İSO/Markit PMI Ocak ayında, eşik değerin üstünde kalmaya devam etse dahi, 52,1 seviyesinden 50,5’e önemli bir
gerileme kaydetti. 2021 yılı çeyreklik PMI ortalamalarına bakıldığında, 2022 yılına belirgin bir gerileme ile başlandığı
belirtilebilir. 4Ç21’de ortalama PMI 51,8 seviyesinde gerçekleştiği izlendi. 3Ç21’de ortalama PMI 53,5, 2Ç21’de 50,3,
1Ç21’de ise 52,9 olarak gerçekleşmişti.

▪ Arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) Şubat ayında 109,5’den 109,8’e hafif yükseliş kaydederken, mevsim
etkilerinden arındırılmış endeksin düşüş sergilediği ve 111,9 seviyesinden 109,9’a gerilediği izlendi. Söz konusu seviye
2021 Haziran ayından beri en düşük seviye olarak kendini gösterdi.

▪ Son dönemde güven endeksi göstergelerindeki sınırlı gerilemelere rağmen, alınan önlemler ile kurdaki değer kaybının
bir miktarının geri alınması, reel ücret seviyelerinde yükseliş, maliye politikalarına ilişkin gevşeme beklentileri ile kredi
genişlemesinin artırılması yönünde çaba verileceği ile ilgili söylemler çerçevesinde büyümeyi destekleyici her kanalın
kullanıldığını izliyoruz. Son dönemde finansal koşullardaki sıkılaşmanın durulduğu ve gevşeme bölgesinde kaldığı da
izleniyor. Bu noktada çift haneli büyüme seviyelerinde kapatacağımız 2021 yılı sonrasında, %3 olan 2022 büyüme
beklentimiz, halen devam ettirirken, tahminimiz üzerinde yukarı yönlü baskılar bulunduğunu belirtmek gerekir.

12:00 İTO Şubat enflasyon verileri
▪ 3 Mart Perşembe günü açıklanacak olan TÜİK enflasyon verileri öncesinde İstanbul’da özellikle işlememiş gıda
fiyatlarında nasıl bir değişim olduğunu yakından takip edeceğiz.

3 Mart Perşembe

10:00 Şubat enflasyon verileri
▪ Şubat TÜFE aylık artışının %3,7 olmasını bekliyoruz. Beklentimiz doğrultusunda gelen bir gerçekleşme olması
durumunda yıllık TÜFE değişimi %48,7 seviyesinden %52,8 seviyesine yükselecek. Bir önceki aya göre daha ılımlı
olmakla beraber temel mal ve hizmet fiyatlarında artışın devamı beklenebilir. Son dönemde temel gıda maddelerini
üzerindeki KDV’nin düşürülmesinin etkisinin bir bölümünün Şubat ayında hissedilebileceğini görüyor olsak da, yıllık
gıda fiyatlarında işlenmemiş gıda fiyatlarındaki yükselişin de etkisiyle artışın devamını bekliyoruz. Enerji fiyatlarında da
akaryakıt fiyatları kaynaklı yükselişin sürdüğünü görüyoruz.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (18 – 25 Şubat)
▪ 11 – 18 Şubat haftasında hisse senedi piyasasında sınırlı bir yabancı girişi izlenirken, tahvil piyasasında ise net yabancı
çıkışı gerçekleşti. Buna göre söz konusu hafta içerisinde hisse senedi piyasasında 37,3 milyon dolarlık bir yabancı girişi
yaşanırken, tahvil piyasasında ise 185,2 milyon dolarlık yabancı satışı görüldü. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi
piyasasında toplam 1,2 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 487 milyon dolarlık bir yabancı
çıkışı gerçekleşti.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (18 – 25 Şubat)
▪ 11 – 18 Şubat haftasında yerleşiklerin DTH’ları 7,4 milyar dolarlık önemli bir gerileme kaydetti (altın hariç, parite etkisinden
arındırılmış rakamlar). Kurumlar DTH’ları parite etkisinden arındırılmış olarak 6,8 milyar dolar gerilerken, hanehalkı
DTH’larında ise 0,6 milyar dolarlık daha sınırlı bir düşüş gözlendi. Aynı hafta içinde kıymetli maden mevduat hesaplarında
0,4 milyar dolarlık hafif bir düşüş yaşanırken, söz konusu gerilemenin 0,2 milyar dolarlık kısmı hane halkı kıymetli maden
hesaplarındaki azalıştan kaynaklandı. Özetle, 11 – 18 Şubat haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat
etkisinden arındırılmış olarak 7,8 milyar dolarlık bir düşüş yaşandı.

4 Mart Cuma

14:30 Şubat Reel Efektif Kur Endeksi
▪ TCMB Ocak ayı Reel Efektif Kur Endeksini 53,89 olarak açıkladı. Söz konusu endeks seviyesi bir önceki aya göre %10,4
oranında artışı ifade etti. Şubat ayı ortalama eşit ağırlıklandırılmış sepet ve enflasyon gerçekleşmelerini göz önüne
aldığımızda REKE’nin 53 seviyesine doğru yükselebileceğini hesaplıyoruz.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim