Haftalık Piyasa Takvimi – (11-15 Nisan 2022)

Bu hafta açıklanacak önemli veriler:

Yurt İçi Veri Takvimi

11 Nisan Pazartesi

10:00 Şubat Ödemeler Dengesi
▪ Foreks tarafından gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre gelecek hafta Pazartesi açıklanacak olan Şubat ayı cari işlemler açığı beklentisinin 5,4 milyar dolar olduğu izlendi. Kurum tahminimiz ise 5,5 milyon dolar açık. Beklentimiz doğrultusunda gelen bir açık olması durumunda yıllık cari işlemler açığı 23,5 milyar dolar’a yükselecek. Hafta başında Ticaret bakanlığı tarafından açıklanan Mart ayı dış ticaret verileri cari işlemler açığındaki bozulmanın devamını işaret ederken, tahminimiz yıllık açığın 25,5 milyar dolar’a yükselmesi yönünde.

▪ Gerek enerji maliyetlerinin yüksek kalmaya devam etmesi, gerek para/maliye politikalarının gevşek kalarak büyüme ivmesinin desteklenmeye devam edeceğini işaret edilmesi gerekse olası ek kredi genişleme adımları çerçevesinde cari işlemler açığında yükseliş riskinin altını bir süredir çiziyoruz. Buna ek olarak son dönemde jeopolitik risklerin oldukça sert fiyatlamalara neden olması dolayısıyla (i) enerji ithalatına önemli ek bir yük getirebilme ihtimali, (ii) turizm sektörünün de gelişmelerden negatif etkilenip önemli gelir kayıplarıyla karşılaşabilme olasılığı, (iii) dünya ekonomisinde büyüme oranlarında aşağı yönlü baskının artışın ihracat performansımız üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler nedeniyle yılsonu cari işlemler açığı tahminimiz 30-35 milyar dolar aralığında olurken, risklerin de halen yukarı yönlü olduğunu belirtmek gerekir.

10:00 Şubat İşgücü İstatistikleri
▪ Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı Ocak ayında bir önceki aya göre herhangi bir değişim göstermeyerek %11,4 oldu. Daha geniş tanımlı atıl işgücü oranı ise oldukça sınırlı bir kötüleşme ile %22,8 seviyesinden %22,9’a yükseliş kaydetti.

▪ GSYİH reel büyüme hızının çift hanelerde olduğu 2021 sonrasında pandemi döneminde yaşanan istihdam kayıplarının kapandığı ve önemli oranda üzerinde bir istihdam artışı olduğunu görüyoruz. Buna ek olarak öncü göstergelere baktığımızda halen istihdam endekslerinde yükselişin devam ettiği izleniyor.

▪ Ekonomi yönetimi tarafında yüksek büyüme oranları hedefleri çerçevesinde işsizlik oranlarında düşüşler öngörülüyor. Ancak özellikle 2022 yılında büyüme aktivitesinde yükselişin ancak önemli desteklerle sağlanabileceğini değerlendirirken, potansiyel üzeri bir büyüme dinamiğinin de gerek enflasyon gerek cari işlemler üzerinde yan etkilerinin gözardı edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Diğer taraftan asgari ücretteki %50 oranındaki artışın diğer ücret segmentlerine etkisi ve dolayısıyla işgücü piyasasına yansıması da yakından takip edilecektir

12 Nisan Salı

10:00 Şubat Sanayi Üretimi
▪ Şubat ayı dış ticaret verileri sanayi üretimi tahminleri açısından önemli bir ışık tutuyor. Ara malları ithalatının (enerji ve altın hariç, Euro bazında) Şubat ayında %48,5 oranında yüksek yıllık artış kaydetmeye devam ederken, yıllık sanayi üretimi artışına ilişkin olumlu sinyaller verdi. İSO/Markit PMI verisi ise bir önceki aya göre önemli bir değişim göstermeyip 50,4 seviyesinde kalmıştı. Söz konusu seviye halen nispeten güçlü bir seviyeyi işaret ediyor olsa da, son dönemde öncü göstergelerde yaşanan ılımlı geri çekilmemenin mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere yansıması beklenebilir.

14 Nisan Perşembe

14:00 Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
▪ Politika faizinin %14’de yeniden sabit bırakılması beklenebilir. Özellikle KKM gibi ürünler para politikasında “liralaşma” stratejisi altında asli unsur olarak daha çok ön planda bulundurulurken, savaş sonrasında söz konusu ürüne ilişkin yeni kolaylaştırıcı düzenlemeler geldiği de takip edilmişti.

▪ Bir önceki PPK toplantısı karar notuna ilişkin iki unsur göze çarpmıştı; (i) İlk olarak “cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi” söylemi yerine “cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi” ifadesi yer almış görünüyor. Ancak mevcut noktada söz konusu söylemin de cari işlemler açığındaki yukarı yönlü riskleri net bir şekilde ifade etmediğini düşünüyoruz, (ii) Karar notunda, Ukrayna-Rusya savaşının küresel risk faktörlerini ne yönde artırdığı bilgilendirmesi yapılırken, Kurul söz konusu savaş unsurlarının enflasyon üzerinde yaratacağı riskleri PPK’nın kontrol alanı dışında gördüğünü sinyallemişti. Bu çerçevede “küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını” ifade etmeye devam etmişti. Politika faizini sabit bırakma yönündeki karar da bu söylem ile gerekçelendirilmişti.

14:30 Haftalık yabancı portföy hareketleri (1 – 8 Nisan)
▪ 25 Mart – 1 Nisan haftasında hisse senedi piyasasında 10 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç 103,8 milyon dolarlık sınırlı bir giriş yaşandı. Yılbaşından bu yana bakıldığında hisse senedi piyasasında toplam 1,3 milyar dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 960 milyon dolarlık bir yabancı satışı olduğu takip ediliyor. Son bir sene içerisinde ise hisse senedi piyasasında toplam 700 milyon dolar, tahvil piyasasında ise repo işlemleri hariç toplam 360 milyon dolarlık bir yabancı çıkışı gerçekleşti.

14:30 Haftalık para ve banka istatistikleri (1 – 8 Nisan)
▪ 25 Mart – 1 Nisan haftası içerisinde yerleşiklerin altın dahil DTH hesaplarında fiyat etkisinden arındırılmış olarak 1,53 milyar dolarlık bir gerileme yaşandı.

15 Nisan Cuma

10:00 Şubat Kısa vadeli dış borç stoku verileri
▪ Kısa vadeli dış borç stoku Ocak ayında 125,5 milyar dolar olarak açıklandı. 2021 yıl sonuna göre 5,2 milyar dolar kadar bir artış olduğu görülüyor. Ancak burada özellikle yakından takip ettiğimiz rakam “kalan vadeye göre Kısa Vadeli Dış Borç Stoku”. Diğer bir deyişle orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlar. Söz konusu rakam Ocak 2021 itibariyle 173,7 milyar dolar. Bu rakamdan şube ve iştiraklere borçları çıkararak baktığımızda borç stokunun 154,2 milyar dolar olduğu görülüyor. Vadesine bir yıl ve daha kısa kalan dış borçlara, önümüzdeki 12 aylık cari denge beklentilerimizi de denkleme ekliyoruz. Böylece Türkiye’nin önümüzdeki 1 yıllık süreçteki dış finansman ihtiyacını 190 milyar dolar civarında hesaplıyoruz. Türkiye’nin yıllık dış finansman ihtiyacının GSYİH’ye oranını bu çerçevede Ocak 2021 itibariyle %24 olduğu takip ediliyor.

10:00 Mart Konut Satış verileri
▪ Konut satışları Şubat ayında toplam 97.587 adet olurken; aylık bazda %11, yıllık bazda ise %20 artış kaydetti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam 81.222 adet konut satılmıştı. İpotekli konut satışları Şubat ayında 19.888 adet ile aylık bazda %9, yıllık bazda ise %36’lık bir yükselişi işaret etti. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında aylık ortalama %18 olan konut kredi faizi Şubat 2022’de ortalama %17,8 oldu. Konut kredi faizi Ocak ayında ise ortalama %18,25 seviyesindeydi. Şubat ayında yabancılara toplam 4.591 adet konut satışı gerçekleştirildi. Yabancılara Ocak ayında 4.186 adet, geçtiğimiz yılın Şubat ayında ise 2.964 adet konut satılmıştı. 12 aylık toplam konut satışları Şubat ayında aylık bazda %1,1 oranında artış kaydederken, yıllık bazda ise %7,6 yükseldi.

11:00 Mart Merkezi Yönetim Bütçe verileri
▪ Şubat merkezi yönetim bütçesi 69,7 milyar TL kadar oldukça ciddi oranda bir fazla verirken, faiz dışı fazla da 113 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı ayı kaydedilen 23 milyar TL bütçe fazlası ve 36 milyar TL faiz dışı fazlaya göre önemli bir iyileşme görülüyor. Ancak söz konusu iyileşmede TCMB’den gelen kar transferinin etkili olduğunu göz ardı etmemek gerekir. Şubat verileri ile 12-aylık bütçe açığı 138 milyar TL’den 91,5 milyar TL’ye gerilerken (GSYİH’nin %1,2’si), 12 aylık faiz dışı dengenin de 35 milyar TL fazladan, 112,6 milyar TL fazlaya (GSYİH’nin %1.5) iyileştiği kaydettiği takip edilmişti.

▪ Mart ayına ilişkin Hazine nakit bütçe verileri ile iyileşmenin yerini önemli bir bozulmaya bıraktığını işaret etti. Buna göre Buna göre Mart ayında nakit bütçe 40,6 milyar TL açık verirken, faiz dışı denge de 17,1 milyar TL açık kaydetti. Geçen yılın aynı ayında 53.6 milyar TL faiz dışı fazlaya karşılık 40.9 milyar TL bütçe fazlası verilmişti.

▪ Veriler 15 Nisan’da açıklanacak merkezi yönetim bütçe verileri için gösterge niteliğinde olurken, Mart ayında önemli bir kötüleşmenin sinyalini veriyor.

Yurt Dışı Veri Takvimi

Kaynak: Tacirler Yatırım Ekonomik Takvim