Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (30.04.2020)

ANHYT; 1Ç20 finansalları değerlendirmesi – AL olan önerimizi koruyor Hedef Fiyatımızı 8.64 TL’ye revize ediyoruz (önceki: 10.65 TL)

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse 6.34
Hedef Fiyat/Hisse TRY8.64
Getiri Potansiyeli 36%

 Anadolu Hayat ve Emeklilik (AHE) 1Ç20 finansallarında 125 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin kar rakamı önceki yılın aynı dönemine göre %72 oranında artarken bir önceki döneme göre ise %3 oranında bir artış gösterdi. Özsermaye karlılığı ise %42.9 olarak gerçekleşti.

 Geçen yılın aynı dönemine kıyasla %154 artış gösteren hayat sigortası alanındaki 108 milyon TL’lik operasyonel kar şirketin net karını domine etti.

 Şirketin hayat sigortası segmentindeki yıllık %181 oranındaki prim üretimi artışı bu segmentteki operasyonel kar rakamını yukarı taşımıştır.

 Yatırım gelirlerinin desteği ile pperasyonel kar marjı hayat sigortası segmentinde %21 olarak gerçekleşmiş ve bir önceki döneme göre 300 baz puan kadar artış göstermiştir.

 Bireysel emeklilik tarafı ise istikrarlı görünümünü korumuştur. Bu segmentteki 23 milyon TL’lik operasyoenl kar gerek geçtiğimiz yılın aynı dönemi gerekse de bir önceki döneme göre paralel kalmıştır.

 Bu segmentte dikkatimizi çeken konu fon yönetim kpmisyon marjının geçtiğimiz yıllardaki oldukça stabil %1.90 seviyesinden %1.76 seviyesine gerilemiş olmasıdır.

 AHE’nin bireysel emeklilik fon hacmi 19.1 milyar TL’ye yükselirken, katılımcı sayısı da 1.1 milyon seviyesinin hemen üzerindedir.

 Katılımcıların katkı payı 735 milyon TL ile bir önceki döneme göre kısmi bir artış gösterirken geçen yılın aynı dönemine göre ise %174 oranında artış kaydetmiştir.

 Bizce halen %9.00 gibi oldukça düşük seviyelerde seyreden mevduat faiz oranlarının bireysel emekliliğe ilgiyi artırabileceğini düşünüyoruz. Devletin %25’lik katkısı mevduat getirisine kıyasla oldukça cazip görünmektedir.

 Yüksek 1Ç20 kar rakamına rağmen, ekonomik yavaşlamaya bağlı olarak olası işsizlik artışı ve tüketici kredilerine olan talebin yavaşlamış olması nedeniyle 2020 yılı için 440 milyon TL’lik net kar beklentimizi koruyoruz.

 Risksiz faiz oranı tahminimizi %12.00’den %14.00’e yükselttiğimiz için Anadolu Hayat ve Emeklilik için hedef fiyatımızı 8.64 TL’ye revize ediyoruz (önceki: 10.65 TL). Geçmiş dönemdeki değerleme çarpanlarına baktığımızda şirketin %40 seviyelerinde gerçekleşen özsermaye karlılığı daha yüksek değerleme çarpanlarını hak ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle AL olan önerimizi koruyoruz.

ANSGR; 1Ç20 finansalları değerlendirmesi

 Anadolu Sigorta 1Ç20 finansallarında 150.3 milyon TL net kar açıkladı.

 Şirketin karı yıllık bazda %20.6 oranında artış kaydederken özsermaye karlılığı ise %29.2 olarak gerçekleşti.

 Prim üretimi yıllık bazda %21.21 oranında artış gösterirken operasyonel marj yıllık kar büyümesine katkı sağladı.

 Hasar yönetimindeki etkinlik sayesinde hasar oranının gerilemiş olması operasyonel marjı yukarıya taşımıştır

 Önümüzdeki iki çeyrekte ekonomideki yavaşlama ile birlikte prim üretim hızının da yavaşlamasını bekliyoruz.

 Aynı zamanda hasar frekansında da benzer bir düşüş olabileceğini düşünüyoruz, ki bu da operasyonel marjı olumlu anlamda destekleyebilir.

 Düşük faiz ortamına bağlı olarak finansal yatırımlardan elde edilen gelirlerin 2020’nin tamamında geçen yıla kıyasla gerileyebileceğini düşünüyoruz.

 Güçlü 1Ç20 sonuçlarının hisse fiyatı üzerinde kısa vadede olumlu bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz.

GARAN; 1Ç20 finansalları değerlendirmesi – Hedef Fiyatımızı 10.35 TL’ye indiriyor ve TUT olan önerimizi koruyoruz

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY8.41
Hedef Fiyat/Hisse TRY10.35
Getiri Potansiyeli 23%

 Garanti Bankası 1Ç20 konsolide olmayan finansallarında 1,631 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı geçen yılın aynı dönemine göre %5.3 oranında daralırken, bir önceki çeyreğe göre ise %33.5 oranında artış gösterirken dönemsel özsermaye karlılığı da %12.0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

 Garanti Bankası’nın dönem karı bizim 1,911 milyon TL’lik ve piyasa beklentisi olan 1,858 milyon TL’nin altında gerçekleşmiştir. Bankacılık hizmet gelirlerinin beklentimizin üzerinde kalmasına bağlı olarak karşılık öncesi gelir rakamı beklentimize göre daha yüksek gerçekleşmiştir. Ancak banka bu dönemde oldukça yüksek karşılık ayırdığı için net kar beklentimizin altında kalmıştır.

 Banka gelecek dönem ile ilgili makro ekonomik görüşlerini aşağı yönlü revize ettiği için karşılık giderlerini oldukça yukarı çekmiştir. Grup 2 ve 3’te yer alan krediler için karşılık oranlarını sırası ile %14.3 ve %65.5’e yükseltmiştir. Bu da takipteki krediler için toplam karşılık oranının bir önceki dönemdeki %91.4 seviyesinden %103.6 seviyesine yükselmesine imkan sağlamıştır. Banka aynı zamanda OTAŞ kredisi ile ilgili de 550 milyon TL tutarında kur farkı gideri için karşılık ayırmıştır.

 Hedef Fiyatımızı 10.35 TL’ye indiriyor ve TUT olan önerimizi koruyoruz. 2020 yılı kar tahminlerimizde reel GSYİH büyümesi olmayacağını ve USD/TRY paritesinin yılı mevcut ~7.00 seviyelerinde kapatabileceğini varsaydık. Bu varsayımlar doğrultusunda net provizyon giderimizi 7.5 milyar TL seviyesine yükselttik. Önceki beklentimizi yaklaşık 6.1 milyar TL idi. Aynı zamanda 10 yıllık tahvil faizlerinin önceki tahmin dönemimizdeki %10.20’den %11.85’e yükselmiş olmasından dolayı risksiz faiz oranımızı 200 baz puan artırarak %14.00’e yükselttik. Bu revizyonlar doğrultusunda Garanti Bankası için hedef fiyatımızı 10.35 TL’ye indiriyoruz (önceki: 13.14 TL). 2020 tahminlerimize göre 5.03x F/K ve 0.59x F/DD çarpanları ile işlem gören ve hedefi fiyatımıza göre %23 oranda yükselme potansiyeli olan Garanti Bankası hisseleri için TUT olan önerimizi koruyoruz. Garanti Bankası’nın güçlü yanları olarak yüksek sermaye yeterlilik oranları, %103.6 seviyesinde bulunan takipteki kredileri için karşılık ayırma oranı, geniş likiditesi ve düşük kaldıraç oranı sıralanabilir.

EREGL; 1Ç20 Karlılık Beklentilerin Altında

 Satışlar TRY6,379mln (Kons.: TRY6,426mln, Deniz: TRY6,286mln), FAVÖK TRY1,006mln (Kons.: TRY1,026mln, Deniz: TRY1,037mln) ve net kar TRY300mln (Kons.: TRY468mln, Deniz: TRY654mln) olarak gerçekleşti. Ereğli VAFÖK beklentilere uygun gerçekleşirken, beklentimizden yüksek vergi gideri sebebi ile net kar beklentimizin altında gerçekleşti. 4Ç19’da şirketin ton başına 67 dolar olan VAFÖK rakamı, çeyreksel bazda iyileşme göstererek ton başına 95 dolar olarak gerçekleşti. 1Ç19’da ton başına VAFÖK 139 dolar seviyesindeydi. 1Ç20’de şirket 579 milyon TL vergi gideri kaydetti. Şirket bugün saat 17:00’de bir konferans görüşmesi ile sorulara cevap verecek. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yapmasını bekliyoruz.

BRISA; 1Ç20 Operasyonel sonuçlar beklentilere paralel, net kar beklentiyi aştı

 Brisa, 1Ç20’de 977 milyon TL gelir (Konsensus: 998 milyon TL), 199 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 189 milyon TL) ve 76 milyon TL net kar (Konsensus: 64 milyon TL) açıkladı. Şirket’in FAVÖK ve net kar rakamı ortalama piyasa beklentisini sırasıyla %6 ve %20 aştı. Açıklamanın hisse performansı üzerinde hafif olumlu etkiye neden olabileceği düşüncesindeyiz.

 Brisa’nın satış gelirleri 1Ç20’de yıllık %26 oranında artarken, brüt kar marjı da 365 puanlık bir artışla %26,4’e yükseldi. FAVÖK rakamında ise yıllık %55 oranında artış gerçekleşmiştir.

TOASO; 1Ç20 Finansal sonuçları beklentilere paralel gelirken yönetim 2020 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti / hafif negatif

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY22.20
Hedef Fiyat/Hisse TRY32.50
Getiri Potansiyeli 46%

TOASO; 1Ç20 Finansal sonuçları beklentilere paralel gelirken yönetim 2020 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize etti / hafif negatif

 Tofaş, 1Ç20’de 4.447 milyon TL gelir (Konsensus: 4.279 milyon TL), 599 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 572 milyon TL) ve 346 milyon TL net kar (Konsensus: 334 milyon TL) açıkladı. Şirketin operasyonel karlılığı ve net kar beklentilere ve tahminlerimize paralel geldi. 2020 yılı beklentilerini aşağı yönlü revize ettiği için hisse performansına bir miktar hafif olumsuz etki yaratabileceği düşüncesindeyiz.

 Tofaş, 1Ç20’de gelirlerini yıllık %12 arttırarak 4.447 milyon TL’ye yükseltmiştir. Brüt kar rakamı yatay kalmış olup 1Ç20’de 591 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK rakamında ise yıllık %2’lik bir daralma ile 599 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK marjı da aynı dönemde yıllık bazda 180 puan azalarak 13.5% seviyesine gerilemiştir.

 1Ç20’de geçtiğimiz yılın düşük baz etkisinden dolayı otomobil ve hafif ticari araç pazarında yıllık bazda %40 artış görmekteyiz. Bu dönemde, şirket perakende satışlarını %17.5 arttırarak 17 bin adede yükseltmeyi başarmıştır. Şirket’in Pazar kaybına rağmen, Egea modeli ilk çeyrekte de pazar da liderliğini sürdürmeyi başarmıştır. 1Ç20’de bozulan nakit akışının da etkisi ile net borç pozisyonu 1.125 milyon TL’den 2.842 milyon TL’ye yükselmiştir.

 Şirket yönetimi, üretim, yurtiçi talep ve ihracat beklentilerini Covid-19 salgınından dolayı aşağı yönlü revize etmiş olup, bu beklentileri hazırlarken salgının Haziran ayından itibaren azalmaya başlayacağını ve Ağustos ayından itibaren ekonomik aktivitenin normale döneceği varsayarak düzenlemiştir. 2020 yılında ait revize edilmiş beklentileri aşağıda görebilirisiniz.

MGROS; Artan talebi karşılamak için gölge mağazaları devreye aldı / hafif olumlu

 Şirket, geçen sene uygulamaya başladığı gölge mağaza sistemini AVM’lerin kapanması ile talebin düştüğü büyük ölçekli mağazalarında devreye almaya başladı. Migros, belirli mağazalarında sadece Migros Sanal Market hizmeti verecek şekilde gölge mağazaya dönüştüren bu uygulamayla online kanallarda yaşanan yoğun talebe çözüm üretmeyi ve sıkıntısız bir şekilde operasyonlarını devam ettirmeyi planlıyor. E-ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın’ın açıklamasına göre, Migros Sanal Market’in hizmet verdiği il sayısı 76’ya ulaşmış bulunuyor. Buna ek olarak, gölge mağazaların talebe daha fazla cevap verme imkanıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat arttırdığını belirtti. Şu anda sadece İstanbul’da belirli lokasyonda uygulanan bu sistemin ilerleyen dönemlerde İzmir’de ve Ankara’da da uygulanacağını söyledi. Haberin hisse performansı üzerinde hafif pozitif etki yaratacağı düşüncesindeyiz.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN