Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (22.09.2021)

HEKTS; Pet mama üretim tesisi kurulması / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY8.02
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Hektaş, 21.09.2021 tarihinde aldığı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket’in büyüme stratejileri doğrultusunda, Balıkesir’de, yıllık kapasitesi ilk etapta 50.000 ton olan “Pet Mama” üretim tesisi kurulması için gerekli çalışmalara başlandığını ve makine, ekipman, inşaat ve benzeri işlemler için gerekli anlaşmaların tamamlandığını açıkladı. Ayrıca, yatırımın 2022 yılının ikinci çeyreği içinde tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

 Bunlarla birlikte, halihazırda Şirket’in cirosundaki payının artmaya devam ettiği “Hayvan Sağlığı” iş kolu ile “Pet Mama” ürünlerinin birlikte yönetiminin yaratacağı sinerjinin Şirket karlılığına olumlu katkı yapacağı öngörülüyor. Hızla büyüyen pet pazarının hacmi ve karlılığı ile ilk tam yıl için 300 milyon TL ciro gerçekleştirme planı göz önüne alındığında, söz konusu yatırımın geri dönüşünün oldukça hızlı bir ivme ile olması bekleniyor. Ek olarak, gelecekte yeni hat yatırımları ile “Pet Mama” üretiminin büyümesi ve genişlemesi için gerekli arazi imkanlarının mevcut olduğu da belirtildi.

 Pet pazarı büyüklüğü 2020 araştırmalarına göre küresel olarak 90 milyar USD, Türkiye’de ise 400 milyon USD seviyesinde bulunuyor.

 Genel olarak değerlendirmek gerekirse, söz konusu yatırım kararını stratejik olarak Şirket açısından olumlu okuyoruz. İlk tam yıl etkisi olan 300 milyon TL, Şirket’in son 12 aylık satış gelirlerinin %21’ine denk geliyor.

ARCLK; 21 Eylül 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY31.78
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Arçelik, 21.09.2021 tarihinde 31,68 TL – 31,80 TL fiyat aralığından (ortalama 31,7386 TL) 1.000.000 adet pay geri alındığını ve Şirket’in sahip olduğu ARCLK paylarının 22.549.652 adete ulaştığını açıkladı (Şirket sermayesine oranı %3,3371). Devam eden hisse geri alımlarının hisse performansı açısından destekleyici olabileceğini düşünüyoruz.

QUAGR; 21 Eylül 2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY12.29
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Qua Granite, 21.09.2021 tarihinde 12,100 TL ortalama fiyattan 22.902 adet pay geri almış ve Şirket’in sahip olduğu QUAGR payları 1.958.426 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,816). 31.08.2021 tarihinden beri devam eden hisse geri alımlarının, hisse performansı üzerinde kısmi de olsa destekleyici etki yaratabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten