Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (19.02.2021)

DOCO; Cirodaki azalışa karşın marjlarda iyileşme görüldü / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY523.00
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Do & Co 2020/2021 yılı 3. çeyrek döneminde 716 milyon TL satış geliri, 183 milyon TL FAVÖK ve 16 milyon TL net kar açıkladı. (Şirket’in finansal hesap dönemi 1 Nisan– 31 Mart tarihleri arasındadır; 2020/2021 yılı 3. çeyrek dönemi ise Ekim-Aralık 2020 dönemini kapsamaktadır.) Ortalama piyasa beklentisi bulunmamaktadır. Satış gelirlerinde yıllık bazda %69 oranında azalış görülürken, artan kısıtlamalara rağmen önceki çeyreğe yakın bir düzeyde gelir elde edilmiştir. Maliyetlerin azaltılması amacıyla uygulanan önlemlerin sonucunda FAVÖK marjında görülen belirgin artışı olumlu değerlendiriyoruz. Sonuçların hisse performansı üzerinde hafif olumlu bir etkiye neden olabileceğini düşünüyoruz.

 Şirket bu dönemde ticari mal maliyetinde %78, personel giderlerinde %68 ve diğer giderlerde %53 yıllık azalış sağlamıştır. Bunun etkisiyle 2019/2020 yılı 3. çeyrek döneminde %10,8 olan FAVÖK marjı bu yılın aynı döneminde %25,5’e yükselmiştir.

 Finansman gideri kalemi önceki yıla göre ılımlı artışla 37,1 milyon TL düzeyinde gerçekleşti (2019/2020 yılı 3. Çeyrek: 20,80 milyon TL).

ZOREN; Operasyonel sonuçlar ve net kar beklentilerin altında / sınırlı olumsuz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.83
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Zorlu Enerji 4Ç20’de 2,39 milyar TL satış (Kons.: 2,75 milyar TL), 216 milyon TL FAVÖK (Kons.: 621 milyon TL) ve 0,3 milyon TL net kar (Kons: 30 milyon TL) kaydetti. Hem operasyonel sonuçlar, hem de net kar rakamı beklentilerin altında gerçekleşti. (Zorlu Enerji için sadece iki kurumun beklentisi bulunmaktadır.) Önceki çeyrekte kaydedilen güçlü sonuçların ardından hem ciroda azalış, hem de faaliyet karlılığında azalış dikkat çekmektedir. 4Ç20 sonuçlarının hisse performansı üzerinde hafif olumsuz etki yapabileceğini düşünüyoruz.

 Satış gelirleri önceki çeyrekte kaydedilen %13’lük artışın ardından bu çeyrekte yıllık bazda %12 azalış göstermiştir. FAVÖK marjında 4Ç19’a kıyasla 160 baz puanlık azalış görülürken, FAVÖK %26 azalışla 216 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

 4Ç19’da 411 milyon TL net finansal gider kaydeden Şirket, 4Ç20’de 447 milyon TL gider kaydetmiştir.

 Şirket’in net borcu 2020 sonu itibariyle önceki çeyreğe göre 306 milyon TL azalışla 14,89 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 8,2 düzeyindedir.

ALBRK; 4Ç20 Finansalları Değerlendirmesi / nötr

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY2.59
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel Beyaz Eşya’nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa’daki Vestel City’de gerçekleştirilecek, ana ürün gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla Şirketin üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır. Yatırım programının toplam tutarı 160 milyon EUR olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse edilecektir. Buna ek olarak, şirket yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

 31.12.2020 tarihindeki haberde Vestel Elektronik’e ait olan 122.550m2’lik söz konusu arsayı satın aldığını duyurmuştu. Kapasite artışının orta ve uzun vadede şirketin finansallarına pozitif katkı yapacağını düşünürken haberin hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

VESBE; Yeni Yatırım Programı açıkladı / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY50.85
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Şirket, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda önümüzdeki dönemde iş hacminde beklenen büyümeyi karşılamak için 3 yıllık yeni bir yatırım programı başlatılmasına karar vermiştir. Vestel Beyaz Eşya’nın üretim tesislerinin bulunduğu Manisa’daki Vestel City’de gerçekleştirilecek, ana ürün gruplarını kapsayacak ve üç yıl içinde kademeli olarak devreye alınacak yatırımlarla Şirketin üretim kapasitesinin 2023 yılı sonuna kadar %52 oranında artırılması planlanmaktadır. Yatırım programının toplam tutarı 160 milyon EUR olup, özkaynak ve orta/uzun vadeli proje finansmanı kredileri ile finanse edilecektir. Buna ek olarak, şirket yatırım için vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi yatırım teşviklerinden yararlanacaktır.

 Şirketin 2020 yılı sonunda net finansal borç rakamı 159 milyon EUR seviyesindedir. (2019: 113 milyon EUR)

 31.12.2020 tarihindeki haberde Vestel Elektronik’e ait olan 122.550m2’lik söz konusu arsayı satın aldığını duyurmuştu. Kapasite artışının orta ve uzun vadede şirketin finansallarına pozitif katkı yapacağını düşünürken haberin hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

VERUS; Bağlı Ortaklık Pamukova Elektrik Üretim A.Ş’nin halka arz edilmesi hk. / olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY69.10
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a

 Şirketin doğrudan ve dolaylı toplam %85,72 oranındaki bağlı ortaklığı Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik) Yönetim Kurulu’nun 18.02.2021 tarihinde yapılan toplantısında, Pamukova Elektrik’in halka arzına ve bu kapsamda gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli Pamukova Elektrik’in 31.12.2020 tarihi itibariyle toplam öz kaynak büyüklüğü 350.894.944 TL’dir. Pamukova Elektrik, 300.000.000 TL ödenmiş sermayeli Enda Enerji Holding A.Ş’de %19,5 pay sahipliği oranıyla en büyük ortak konumundadır. Bunun yanında 43.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tortum Elektrik Üretim A.Ş’de %100, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeli Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL)’de ise %70 oranında pay sahibidir. Pamukova Elektrik’in iştiraklerinin portföyünde, tamamına yakını YEKDEM kapsamında olan toplam 194,414 MW kurulu güce sahip 6 adet Hidroelektrik Enerjisi Santrali (HES), 5 adet Rüzgar Enerjisi Santrali (“RES”) ve 1 adet Jeotermal Enerjisi Santrali (“JES”) bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji alanında büyümeyi ve portföy çeşitliğini artırmayı hedefleyen Pamukova Elektrik, Güneş Enerjisi Santrali (GES) başta olmak üzere yeni yatırımlar yapmayı planlamaktadır.

 Hisse geçtiğimiz 6 aylık dönemde nominal bazda %127 oranında değer kazanırken, endeksin %65 üzerinde performans göstermiştir. Geçmiş performans ve çarpanlar bazında ucuz gözükmemesine karşın, bağlı ortaklık halka arz haberi ve gelişmelerinin değerleme açısından hissenin olumlu performansına katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN