Günlük Hisse Yorumları / Deniz Yatırım – (11.03.2022)

ALARK; 4Ç21 finansal sonuçların açıklanması / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY18.45
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 26%
Piyasa değeri TRY8,026 mln

Alarko Holding, 4Ç21’de 714 milyon TL gelir, -300 milyon TL FAVÖK ve 778 milyon TL net kar açıkladı. Operasyonel performans zayıf gerçekleşmesine karşılık Şirket net zarar beklentilerinin aksine net kar açıkladı. Dolayısıyla sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu bir etki yaratacağını düşünüyoruz.

MPARK; Telekonferans Notları

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY30.00
Hedef Fiyat/Hisse TRY45.80
Getiri Potansiyeli 53%
HAO 35%
Piyasa değeri TRY6,241 mln

Genel değerlendirme: MLP Sağlık, yılın son çeyreğinde, yıllık bazda %201 artışla 125 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Net kardaki artışta, hasılattaki geçen yıla göre güçlü büyüme, etkin maliyet optimizasyonu ve sabit kıymet yeniden değerlemesi sonucu oluşan ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Şirket’in satış gelirleri yıllık bazda %46 artarak 1.756 milyon TL seviyesine ulaştı. Satış gelirlerindeki yıllık bazda artışı destekleyen sebepler; (i) artan hasta sayısı ve artan ortalama fiyatlar (ii) dünyanın birçok ülkesinde aşılanmanın toplum geneline yayılması sebebiyle artan yabancı sağlık turizmi gelirleri. FAVÖK de yıllık bazda %32 oranında artarak 359 milyon TL’ye ulaştı. 4Ç21’de FAVÖK marjı 2.2 puanlık bir daralma %20.4 seviyesine ulaştı.

ODAS; Özbekistan doğalgaz çevirim santralinde kademeli üretime geçilmesi / sınırlı olumlu

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY1.51
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 73%
Piyasa değeri TRY2,114 mln

Şirket’in 08.11.2021 tarihli açıklamasına ek olarak Özbekiskan Khorzem bölgesindeki Doğalgaz Çevirim Santrali’nin 36 MW’lık kısmının 10.03.2022 tarihi itibariyle devreye girdiği ve ticari üretime başlandığı açıklanmıştır. İlgili gelişmenin 36 MW’lık kademeli üretim olması dolayısıyla, ODAS payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ORGE; Telekonferans Notları

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY6.50
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 46%
Piyasa değeri TRY520 mln

Genel değerlendirme: Orge Enerji, 2021 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %125 artışla 49 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Aynı dönemde net kar marjı geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 3,4 puan düşüşle %42,8 seviyesine yükseldi. Yılın dördüncü çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %143 artarak 114 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK de yıllık %58 artışla 34 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 4Ç21’de FAVÖK marjı yıllık bazda 15,9 puan azalarak %42,8 seviyesine ulaştı.

TRGYO; 4Ç21 finansal sonuçların açıklanması / sınırlı olumlu

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY6.30
Hedef Fiyat/Hisse TRY7.80
Getiri Potansiyeli 24%
HAO 21%
Piyasa değeri TRY6,300 mln

Torunlar GYO, 4Ç21’de 453 milyon TL gelir (Konsensus: 448 milyon), 365 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 309 milyon TL) ve 5,677 milyon TL net kar (Konsensus: 4,746 milyon / Deniz Yatırım: 1,633 TL) açıkladı.

TTKOM; Hisse devir sözleşmesi / olumlu (Bankacılık sektörü açısından değerlendirme)

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY9.75
Hedef Fiyat/Hisse TRY13.90
Getiri Potansiyeli 43%
HAO 13%
Piyasa değeri TRY34,125 mln

KAP’ta Türkiye Varlık Fonu Türk Telekom’un %55 hissesini Levent Yeniden Yapılandırma (LYY) şirketinden 1.65 milyar $’a satın almak konusunda anlaşmaya varıldığı açıklandı. Hisse transferi gerekli onayların alınmasının ardından tamamlanmış olacak. Ayrıca Türk Telekom’un 2021 yılı karından LYY payına düşen kısım da LYY’e ödenecek. Türk Telekom’un hisse devir değeri 3.0 milyar $’a denk gelmektedir (1,650 milyon $ / 0.55). Dünkü Türk Telekom kapanış değeri olan 2,315 milyon $’un %30 kadar üzerindedir. Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası LYY’de sırası ile %35.6, %22.1, %11.6 ve %4.9 oranında paya sahiplerdi. Türk Telekom’un tahmini olarak 2021 yılı karından ödeyebileceği 200 milyon $ nakit temettü de dahil edildiğinde bankalara toplam 1.85 milyar $ tutarında bir nakit girişi beklenebilir. Hisse devir fiyatı üzerinden bankaların bilançolarında taşıdıkları değere göre belirgin bir yeniden değerleme farkı olmayacağını düşünmekle birlikte, bu nakit girişinin ardından bankaların bu nakdi kredi plasmanında kullanacaklarını varsayarak 2022 yılı karına %2.5-3.0 aralığında bir katkı sağlayabileceğini tahmin ediyoruz. Haberin yukarıda ismi geçen bankalar üzerinde olumlu etkisi olmasını bekliyoruz.

LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait Türk Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin devrine ilişkin açıklama / sınırlı olumlu

17 Aralık 2021 tarihinde yapılan ilgili açıklamada, LYY Telekomünikasyon A.Ş. ‘nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) satışına ilişkin görüşmelerin, taraflar (TVF ve LYY) arasında başladığı duyurulmuştu. Konuya ilişkin TVF ve LYY hissedarlarından, Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş ve Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından 10 Mart 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan açıklamalarda; LYY’nin sahibi olduğu Türk Telekom sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 ABD Doları bedel karşılığı satışı için taraflar arasında 10 Mart 2022 tarihinde bir Hisse Devir Sözleşmesinin LYY ve TVF arasında imzalandığı duyurulmuştur. Ayrıca Türk Telekom’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Şirket Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek kar payından satışa konu hisselere ait tutarın da LYY’ye ödenmesi konusunda taraflar mutabık kalmışlardır. Açıklamalarda, hisse devir işlemlerinin gerekli yasal izinlerin alınması ve sözleşmede sayılan ön koşulların tamamlanmasını müteakiben gerçekleşeceği belirtilmiştir. Önceki gün Bloomberg’de yer alan haberde söz konusu payların satın alınması için Türkiye Varlık Fonu’nun banka konsorsiyumuyla kredi görüşmelerinde ileri aşamaya gelindiği ve 1.6 milyar $ kredi sağlamaya yakın olduğu belirtilmişti. Türk Telekom’un hisse devir değeri 3.0 milyar $’a denk gelmektedir (1,650 milyon $ / 0.55). Dünkü Türk Telekom kapanış değeri olan 2,315 milyon $’un %30 kadar üzerindedir. Ayrıca söz konusu hisselerin devri ile birlikte Türk Telekom’un hissedarlığı konusunda devam eden belirsizlik ortadan kalkmıştır. İlgili gelişmeyi TTKOM payları açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

ULKER; 4Ç21’de beklentilerin hafif üzerinde net kar / sınırlı olumsuz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY15.66
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 39%
Piyasa değeri TRY5,356 mln

Ülker Bisküvi, 4Ç21’de 4.118 milyon TL gelir (Konsensus: 3.844 milyon TL, Deniz: 3.850 milyon TL), 833 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 700 milyon TL, Deniz: 716 milyon TL) ve 1.119 milyon TL net zarar (Konsensus: 977 milyon TL net zarar, Deniz: 936 milyon TL net zarar) açıkladı. Şirket’in operasyonel sonuçları beklentilerin hafif üzerinde gelirken, 5.999 milyon TL’lik net finansman gider rakamı net zararın ortalama piyasa beklentisinin üzerinde gelmesine sebep oldu. Sonuçların, hisse performansı üzerinde sınırlı olumsuz etkisinin olacağını tahmin ediyoruz.

VESTL; ABD’de şirket kuruluşu / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY24.16
Hedef Fiyat/Hisse TRY34.50
Getiri Potansiyeli 43%
HAO 36%
Piyasa değeri TRY8,105 mln

Şirket’in %100 bağlı ortaklığı Vestel Ticaret A.Ş. tarafından, Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaletinde Vestel Ticaret A.Ş.’nin %100 hissedarlığında Vestel USA Inc. isimli yeni bir şirket kurulmuştur. Yeni kurulan şirket vasıtasıyla, Kuzey Amerika’da artan iş hacmi ve müşteri portföyünün yakından takip edilmesi ve yönetilmesi, pazar araştırmaları ile pazardaki ihtiyaçların doğru bir şekilde tespit edilmesi, bu sayede mevcut ürün gamının adaptasyonu ve pazara özel ürünlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Söz konusu gelişmenin orta-uzun vadeli katkılarını göz önünde bulundurduğumuzda ilgili haberi VESTL açısından sınırlı olumlu olarak değerlendiriyoruz.

YATAS; 4Ç21’de FAVÖK ve net kâr beklentilerin üzerinde / sınırlı olumlu

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY10.19
Hedef Fiyat/Hisse TRY16.00
Getiri Potansiyeli 57%
HAO 54%
Piyasa değeri TRY1,526 mln

Yataş Yatak, 4Ç21’de 984 milyon TL satış geliri (Konsensus: 1,025 milyon TL), 148 milyon TL FAVÖK (Konsensus: 135 milyon TL) ve 108 milyon TL net kar (Konsensus: 70 milyon TL) açıkladı. 4Ç21’de satış gelirleri yıllık bazda artış göstermekle beraber, operasyonel kar marjları yıllık bazda daraldı. Sonuçların hisse performansı üzerinde sınırlı olumlu etki yapabileceğini düşünüyoruz.

ZOREN; Kazakistan şubesinin tasfiye edilmesi / sınırlı olumsuz

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY1.60
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 21%
Piyasa değeri TRY4,000 mln

Şirket’in 10.03.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, ihtiyaç olması halinde, Kazakistan faaliyetlerinin Zorlu Enerji üzerinden yürütülmesinin daha verimli olacağı değerlendirildiğinden, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ Kazakistan Şubesi’nin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup tasfiye işlemlerine başlandığı duyurulmuştur. İlgili gelişmeyi ZOREN payları açısından sınırlı olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Deniz Yatırım Günlük Bülten