Gübre Fabrikaları 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (10.11.2017)

Gübre Fabrikaları 2017 / 9 Aylık Bilanço Analizi

3Ç17 Finansal Sonuçlar – Olumsuz

Potansiyel Getiri: %12

Beklentilerin üzerinde net zarar

 Gübre Fabrikaları 3Ç17’de piyasanın net zarar beklentisi olan 1mn TL’den daha kötü 15mn TL zarar açıklamıştır.
 3Ç17’deki 6mn TL’lik vergi gelirine karşın, kaydedilen zararın temel nedeni zayıf İran faaliyetleridir. İran faaliyetleri, bir önceki çeyrekte muhasebe ve konsolidasyon düzelmesi farklılığı sebebiyle 3Ç17de zayıftır.
 Detaylara bakıldığında, Gübre Fabrikaları 3Ç17’de beklentilerin oldukça altında ve yıllık %11 düşüşle 482mn TL gelir kaydetmiştir.
 Her ne kadar Razi’nin satış hacmi 3Ç17’de yıllık olarak %29 artışla 391bin ton olsa da, Razi’nin gelirleri önemli ölçüde azalarak 3Ç16’daki 237mn TL’den 3Ç17’de 80mn TL’ye gerilemiştir. Ayrıca İran tarafındaki faaliyet giderlerindeki %33’lük artış, 3Ç17’de 77mn TL’lik faaliyet zararı yazılmasına neden olmuştur.
 Öte yandan Razi’nin aksine yurtiçi tarafı güçlüdür. Türkiye tarafında satış hacmi yıllık %15 artarken, 401mn TL’lik yurtiçi gelirler yıllık %36 artmıştır.
 Şirket, 3Ç17’de 21mn TL konsolide FVAÖK ve %4.3 FVAÖK marjı elde etmiştir. Razi, 3Ç16’daki 14mn TL FVAÖK ve 6% FVAÖK marjı ile kıyaslandığında 3Ç17’de 3.7mn TL FVAÖK ve %4.6 FVAÖK marjı kaydetmiştir. Yurt içi faaliyetlerden 17mn TL FVAÖK ve %4.3 FVAÖK marjı elde edilmiştir. (Geçen sene aynı dönem 2.9mn TL FVAÖK ve %1 FVAÖK marjı).
 Hatırlatmak gerekirse, Gübre Fabrikaları 2017 yılında 3,256mn TL konsolide gelir, (2,177mn TL Türkiye, 1,079mn TL İran) 230mn TL konsolide FAVÖK ve %7.1 FVAÖK marjı, (Türkiye: 155mn TL FVAÖK ve %7.1 FVAÖK marjı ve İran: 75mn TL FVAÖK ve 7% FVAÖK marjı) hedeflemektedir. 3Ç17 sonuçları özellikle FVAÖK tarafında hedeflere ulaşılmasının zor olduğuna işaret etmektedir.
 3Ç17 sonuçları zayıf ve beklentilerin altındadır. 3Ç17 sonuçlarının hisse etkisini olumsuz olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.