Garanti BBVA 2019 6 Aylık Bilanço Analizi / GCM Yatırım – (01.08.2019)

Garanti BBVA’nın 2Ç19 karı beklentilerin üzerinde…

Aktif kalitesi olumlu bir görünüm sergileyen Garanti BBVA’nın sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14,1 (bilançoda serbest karşılıklar ile düzeltilmiş %16,4) ile Türk bankacılık sektöründe referans alınan sınır olan yüzde 12’nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Banka güçlü sermaye yapısı ile de sektör içerisinde ön plana çıkıyor. Beklentinin altında gerçekleşen yeni takipteki alacak girişleri aktif kalitesini destekledi. Mevduat maliyetlerinin önemli bir değişiklik göstermediği bu dönemde, kredilerdeki düşüşe rağmen kredilerden alınan faiz gelirindeki artış net faiz gelirlerini desteklemiştir.

Takipteki krediler oranı arttı; 2Ç19 döneminde yüzde 5,7’ye yükseldi. Çeyreksel bazda ise yeni takipteki alacak girişlerinde düşüş devam etti. Takipteki kredilere yeni girişler beklentilerden olumlu seyrediyor, ancak Banka tüm yıl için verilen hedefleri koruyarak ihtiyatlı yaklaşım benimsemektedir.

Ortalama öz kaynak karlılığı %15,3 ve ortalama aktif karlılığı %1,8 olarak gerçekleşen Bankanın karı 2Ç19 döneminde fazla değişim göstermeyerek 1 milyar 908 milyon TL olarak açıklanmıştır. Net kar hem piyasa beklentisi olan 1 milyar 684 milyon TL’nin, hem de bizim beklentimiz olan 1 milyar 680 milyon TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Garanti BBVA’nın çeyreksel net gelir artışını destekleyen unsurlar olarak; beklenenden düşük provizyon ve tahminlerden iyi gerçekleşen net faiz gelirleri ile diğer gelirlerin beklenti üzerinde olması görünmektedir. Buna karşılık, TÜFE’ye endeksli menkul kıymet getirilerinin katkısı azalmış ve TÜFEX getirileri daralma göstermiştir. Çekirdek net faiz marjı 2018 yılına göre yatay seyrederek %3,8 olurken, TÜFE’nin azalan katkısı ile net faiz marjı ilgili dönemler arasında %5,3’ten %5’e gerilemiştir. Çekirdek net faiz marjındaki gelişmelerde YP mevduat maliyetlerindeki dönemsel düşüş destekleyici olmuştur.