Ford Otosan 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (13.02.2018)

Ford Otosan 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 57.80 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 63.20TL
Potansiyel Getiri: 9%

Net kar operasyonel olmayan gelirlerle beklentilerin üstünde

 Ford Otosan 4Ç17 finansal sonuçlarında piyasa beklentisi olan 459mn TL ve bizim beklentimiz olan 417mn TL’nin üstünde 510mn TL olarak açıklamıştır. Beklenti ve gerçekleşen arasındaki fark operasyonel olmayan gelirlerden ve vergi gelirlerinden kaynaklanmaktadır. 4Ç17’de 595mn TL olarak kaydedilen FVAÖK bizim beklentimiz ile uyumlu olmasına rağmen piyasa beklentisi olan 656mn TL’nin altında kalmıştır. Bu dönemde FVAÖK marjı da %7.2 olarak gerçekleşmiştir.

 Ford Otosan’ın yurtiçi ve yurtdışı satış hacmi 4Ç17’de sırasıyla yıllık %14 ve %9 büyüdü. Bu dönemde yurtiçi ticari araç pazarı %4 büyüdü. Şirketin satış gelirleri de 8,203mn TL olarak gerçekleşti.

 İhracat tarafında ise çok güçlü bir çeyrek oldu. 2017 yılı sonunda Transit Custom ihracatı 157bin adedi geçerken Transit ihracatı da 100bin eşiğini kırdı. 4Ç17’de üretim 113bin adede ulaştı.

 Artan maliyetlere, TL’nin EUR’nun karşısındaki değer kaybına rağmen Ford Otosan 4Ç17’de %10.2 brüt kar marjı açıklamıştır. Maliyetler üstündeki kontrol bu çeyrekte de devam etmiştir. Genel yönetim giderlerinde yıllık bazda düşüş %11 olurken Arge harcamlarında da yıllık %4 düşüş olmuştur. FVAÖK da bu dönemde 595mn TL (FVAÖK marjı %7.2) olarak gerçekleşmiş beklentimize paralel, piyasa beklentisinin altında gelmiştir. Finansal giderler bu dönemde 83mn TL olarak gerçekleşmiştir.

 Ford Otosan 2018 yılında yurtiçi pazarı 950bin-1milyon, yurtiçi satışlarını 110bin-120bin adet tahmin etmektedir.

Finansal sonuçların piyasa etkisi hafif olumludur

 FVAÖK beklentilerden düşük gelse de net kar beklentilerden yüksek gelmiştir. Sonuçların hisse etkisini hafif olumlu olarak değerlendiriyoruz.

 Ford Otosan bugün saat 14:30’te bir analist toplantısı düzenleyecektir. Hedef fiyatımızı toplantı sonrasında gözden geçireceğiz.

Raporun tamamı için tıklayın.