Türk Traktör 2017 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (13.02.2018)

Türk Traktör 2017 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

4Ç17 Finansal Sonuçlar – Hafif Olumlu

Mevcut Hisse Fiyatı: 73.65 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 78.97TL
Potansiyel Getiri: 7%

Net karı düşük vergi oranı destekledi

Türk Traktör 4Ç17 sonunda beklentilerin üzerinde 104mn TL net kar açıklamıştır. Operasyonel tarafta ciro ve FVAÖK beklentilerle uyumludur. Düşük vergi oranı (%1) sayesinde net kar rakamı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.

3Ç’ye benzer operasyonel karlılık

Yurtiçi satışlar bu dönemde yıllık %14 artarak 10,016 adet olurken yurtiçi satış gelirleri %25 yükselerek 996mn TL olmuştur. İhracat satışları ise bu dönemde %13 düşmüş, ihracat gelirleri ise zayıf TL nedeniyle %8 artmıştır.

Toplam hacim bu çeyrekte %7 artarken şirketin karlılığının özellikle hem kötü fiyatlamadan hem de ürün miksinden olumsuz etkilendiğini düşünüyoruz. Toplam satış geliri büyümesi ise %23 olmuştur.

Şirket bu dönemde 204mn TL brüt kar ve %17.7 brüt kar marjı kaydetmiştir. Bu da 137mn TL’lik bir FVAÖK ve %11.9 FVAÖK (yıllık 2.9 puan düşüş) marjına işaret etmektedir.

Sonuçların hisse etkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz

Net karın beklentilerin üzerinde gelmesi sebebiyle finansalların piyasa tepkisinin hafif olumlu olmasını bekliyoruz.

Hisse için EP tavsiyemizi koruyoruz

Şirket’in net borcu çeyrek esnasında 61mn TL düşerek 685mn TL oldu. Bu rakam 1.4 net borç/FVAÖK oranına işaret etmektedir. Son dönemde uluslararası oyuncuların Türkiye pazarına girmesi nedeniyle rekabetin artacağını düşünüyoruz. Şirket düzenli temettü ödemektedir. Kısa dönemde temettü ödemesi haricince hisse için bir katalizör olduğunu düşünmüyoruz. Şirketin net karının %80’nini temettü olarak dağıtacağını düşünüyoruz (%7 verim).

Raporun tamamı için tıklayın.