Enka İnşaat 2021 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.11.2021)

“Enka İnşaat’ın 3Ç2021’de Ana Ortaklık Net Dönem Karı 1.143mn TL ile Beklentiler Altında Gerçekleşti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 13,16 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 15,25TL

Enka İnşaat 2021 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 1.143mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 1.470mn TL’nin hem de ortalama piyasa beklentisi olan 1.423mn TL’nin altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada mühendislik ve inşaat grubunun yatırım faaliyetleri kaynaklı gider kaydetmesi üzerine net dönem karının beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Diğer taraftan enerji grubu ve gayrimenkul grubu karlılığı beklentimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 825,5mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre durdurulan enerji santrallerinin devreye alınmasının da katkısıyla %183,2 oranında artan Şirket’in brüt karı ise satış maliyetlerindeki görece düşük artışa bağlı olarak 657,4mn TL’den 2.171,5mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde sadece %2,6 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2021’de 1,6mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da 327,7mn TL’den 1.959,5mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK de 685,8mn TL’den 2. 175,1mn TL’ye çıkmıştır. Enerji grubu bu çeyrek 582mn TL FAVÖK elde ederken,  mühendislik ve inşaat grubu FAVÖK’ü de 400mn TL’den 1.081mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan, Mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden 3Ç2020’deki 540,3mn TL’lik gelire karşın 3Ç2021’de 630,1mn TL gider kaydedilmiş ve bu durum net dönem karının görece düşük kalmasına neden olmuştur. 8,4mn TL’lik finansman ve 215,2mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 1.143mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Enka İnşaat’ta konsolide finansallara üçüncü çeyrekte en olumlu katkıyı 506mn TL’lik dönem karı ile enerji grubu sağlarken, mühendislik ve inşaat grubu yüksek FAVÖK rakamına karşın, yatırım faaliyetlerinden kaydedilen yüksek giderin etkisiyle konsolide kara etkisi sınırlı olmuştur.

Enka’nın hedef hisse fiyatını, İlk dokuz gerçekleşmeleri ardından, özellikle kurlardaki yüksek seviyeler ve iki enerji santralinin yeniden faaliyete geçmesi ardından beklentilerimizdeki yukarı yönlü değişikliklere bağlı olarak, 10,80TL’den 15,25TL’ye yükseltiyoruz. Diğer taraftan, daha önceki “AL” önerimizi ise potansiyeline bağlı olarak “EKLE” olarak değiştiriyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım