Enka İnşaat 2020 9 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (13.11.2020)

“Enka İnşaat, 3Ç2020’de 825,5mn TL Ana Ortaklık Net Dönem Karı Kaydetti…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 7,31 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 8,70TL

Enka İnşaat 2020 yılının üçüncü çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 825,5mn TL ile ortalama piyasa beklentisi olan 791mn TL’nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 911mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.

Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %14 oranında artan Şirket’in brüt karı ise %16,8 oranında artmış ve 657,4mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %27 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 3Ç2020’de 124,6mn TL gider kaydedilmiş ve faaliyet karı da %17,8 oranında azalarak 327,7mn TL’ye inmiştir. Ayrıca, mühendislik ve inşaat grubu kaynaklı yatırım faaliyetlerinden gelirler 3Ç2019’daki 598,2mn TL’den 3Ç2020’de 540,3mn TL’ye gerilemiş ancak yüksek kalmaya devam etmiştir.

Diğer taraftan finansman gelirleri 3Ç2019’daki 9,5mn TL’den 146,8mn TL’ye yükselmiş ve vergi öncesi kar 1014,8mn TL ile bir önceki yılın %0,8 oranında üzerinde gerçekleşmiştir. 194,1mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 825,5mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Enka İnşaat’ta konsolide finansallara üçüncü çeyrekte en olumlu katkıyı 819mn TL’lik dönem karı ile mühendislik ve inşaat grubu sağlarken, enerji grubu ise 50mn TL’lik dönem zararı ile kondolide finansalları olumsuz etkilemiştir. Enerji segmentinde ise EÜAŞ ile olan Elektrik Satış Sözleşmesi’nin sona ermesinin ardından 2019 yılı Şubat ayında Adapazarı ve Gebze doğalgaz kombine çevrim elektrik santralleri üretimi durdurulurken, Ağustos 2019’da da İzmir Kombine Çevrim santrali üretimi durdurmuştu. Bu nedenle 2020 yılının üçüncü çeyreğinde de satış geliri oluşmamıştır.

İlk dokuz ay gerçekleşmeleri ardından, tahminlerimizdeki güncellemelere bağlı olarak, özellikle kurlarındaki değişimlerin etkisiyle, Enka İnşaat’ın hedef hisse fiyatını 6,30TL’den 8,70TL’ye yükseltiyoruz. Daha önceki “EKLE” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım