E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye Zorunluluğu 2020

2020 yılı için 19.10.2019 tarihinde 30923 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No:3) ve Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509) ile zorunluluklar yeniden belirlenmiştir.

e-Fatura, e-Arşiv fatura, E-arşiv Fatura Limiti, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM), e-Müstahsil Makbuzu, e-Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve geçiş tarihleri ile 2020 yılında e-Fatura, e-Arşiv fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanmak zorunda olan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.

e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

2020 Yılında e-Fatura zorunluluğu olan mükellefler,

 • 2018 veya sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon ve üzeri olan mükellefler 1.7.2020 tarihinden itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
 • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmalar 1.7.2020 tarihine kadar,
 • Hal firmaları 1.1.2020’ye kadar,
 • EPDK lisanslı firmalar 1.7.2020’ye kadar, e-fatura Uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorundadır.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk
Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2018 veya 2019 hesap döneminde bu şartı sağlayan mükellefler) 01.07.2020 Zorunlu
Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL ve Üzeri (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. 01.07.XXXX Zorunlu
EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) – ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
İnternet Aracılığı ile satış, kiralama işlerine internet siteleri yoluyla aracılık edenler 01.07.2020 Zorunlu
İnternet reklamları yayınlayan internet reklam hizmet aracıları 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
3065 Sayılı KDV kanununun 11.Maddesi kapsamında mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve Yolcu Beraberi Eşya İhracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar 01.07.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları bilinmiyor Özel grup
GİB’in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Arşiv fatura Kullanma ve e-Arşiv Fatura Geçiş zorunluluğu

e-Fatura Uygulamasına Dahil Olan Mükelleflerin e-Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ve e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar ile 2020 e-Arşiv Fatura Limiti

 • Mevcut e-fatura kullanan mükellefler 1.1.2020 tarihinde kadar e-Arşiv Fatura kullanmak zorundadır.
 • 1.1.2020 tarihinden itibaren e-arşiv fatura kullanma mecburiyeti olmayan mükellefler tarafından düzenlenecek olan vergiler dahil toplamı 30.000 (Otuz Bin) TL, (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 (Beş Bin) TL) olan faturalar e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmek zorundadır.

e-Arşiv Fatura Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk
e-Fatura Uygulamasına Dahil Olanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılığı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
İnternet üzerinden Mal ve Hizmet Satışı Yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
Özel Uygulama : e-Arşiv uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturaların, vergiler dahil toplam 30.000 TL’yi aşması durumunda (vergi mükelleflerine düzenlenenlerde vergiler dahil 5.000 TL’yi aşması durumunda) e-arşiv fatura düzenlemeleri zorunludur.

e-defter Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk
e-Fatura Uygulamasına Dahil olanlar Zorunlu olarak yıl içinde e faturaya geçenler isterlerse geçiş tarihi itibarı ile yada zorunlu olarak yıl başı itibarı ile Zorunlu
Bağımsız Denetime Tabi olan Şirketler 01.01.2020 Zorunlu
Kamu Kurum ve Kuruluşları İsteğe bağlı
Özel Uygulama : e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

 • Cirosu 25.000.000 (Yrimi Beş Milyon) ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar vb.) yer alan firmaların 1.7.2020’ye kadar,
 • Hal firmalarının 1.1.2020’ye kadar e-İrsaliye’ye geçmesi zorunlu olacak.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk
EPDK Lisanslı Şirketler (bayiler dahil) – ÖTV I 01.07.2020 Zorunlu
Motorlu Taşıtlar imal, ithal, bayiler) – ÖTV III 01.07.2020 Zorunlu
Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenler 01.07.2020 Zorunlu
Şeker İmalatçıları 01.07.2020 Zorunlu
Demir Çelik Üreticileri / GTİP72 / GTİP73 01.07.2020 Zorunlu
Gübre Takip Sistemine Kayıtlı Kullanıcılar 01.07.2020 Zorunlu
2018 ve müteakip yıllarda brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olan e-fatura mükellefleri 01.07.2020 Zorunlu
Komisyoncu veya Tüccar olarak Sebze -Meyva Ticareti yapanlar 01.01.2020 Zorunlu
GİB’in belirleyeceği Özel Gruplar bilinmiyor Özel grup

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

 • Serbest meslek erbaplarının 1.6.2020’ye kadar e-Serbest Meslek Makbuzu e-SMM’ye geçmesi gerekiyor.

Geçiş süreleri ve kapsama giren mükellefler;

Kapsama Giren Mükellefler En Geç Başlama Tarihi Zorunluluk
01.02.2020 itibariyla faaliyetine devam edenler 01.06.2020 Zorunlu
01.02.2020 ‘den sonra faaliyetine başlayacak olanlar Başladıkları ayı izleyen 3. ay sonu

Diğer e-belgelerde geçiş zorunluluk tarihleri;

 • e-Müstahsil Makbuzu geçiş zorunluluğu: 1.7.2020
 • e-Bilet: Kara ve deniz taşımacılığı yapan firmalar: 1.1.2021
 • Sinema işletmeleri: 1.1.2020
 • e-Sigorta Komisyon Gider Belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Sigorta Poliçesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Döviz alım satım belgesi: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisinde
 • e-Dekont: Başkanlık tarafından belirtilen süre içerisindedir.