Doğuş Otomotiv 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (18.03.2024)

Endekse Paralel Getiri

Fiyat (TL/hisse) 299,50
Hedef Fiyat(TL/hisse) 281,62
Potansiyel Getiri %-6

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları 2023/12 dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: 2023 yılında net satışları reel olarak bir önceki yıla göre %68,7 artışla 149.2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK’ü reel olarak bir önceki yıla göre %81,7 artışla 24.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında FAVÖK marjı reel olarak bir önceki yıla göre 118 baz puan artışla %16,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılında net karı reel olarak bir önceki yıla göre %25,7 artışla 19.6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Sonuç: Şirketin finansal sonuçları 31 Aralık 2023’teki satınalma gücüne göre düzeltilerek, enflasyona endeksli olarak açıklanmıştır. Şirket, 2023 yılında 149.245 mn TL satış geliri (yıllık: reel +%69), 24.676 mn TL FAVÖK (yıllık: reel +%82) ve 19.622 mn TL net kar (yıllık: reel +%26) açıklamıştır. ODD verisine göre; 2023’te yıllık %49 artışla 106 bin adet binek otomobil ve %66 yükselişle 18 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştir. Böylelikle yurtiçi pazar %57 genişlerken, şirketin toplam satış adetleri (skoda hariç) %51 artışla 124 bin adet olmuştur. 2023’te satış gelirleri, satış hacmi büyümesi ve güçlü fiyatlama sonrası yıllık % 69 yükseliş kaydetmiştir. Şirketin FAVÖK’ü %82 artmış ve FAVÖK marjı yıllık 118bp genişlemiştir. Şirket, 3,9 milyar TL özkaynak yöntemiyle değerlenen yatımlardan kar (2022: 1,9 mlr TL), 5,2 milyar TL net finansal gider (2022: 2,4 mlr TL), 112 milyon TL net parasal pozisyon zararı (2022: 1.102 mn TL net parasal pozisyon karı ) ve 6,1 milyar TL vergi gideri (2022: 1,8 mlr TL) elde etmiş olup, yıllık %26 yükselişle 19,6 milyar TL net kar açıklamıştır. İlaveten Şirket Yönetim Kurulu, 1 TL nominal değerli pay için 19.04.2024’te ödenmek üzere brüt nakit toplam 40,90 TL (temettü verimi: %13,7) kar payı dağıtılmasına karar vermiştir. Hisse 2024 yılı beklentilerine göre 2,9x FD/FAVÖK ile işlem görmektedir. Şirketin finansal sonuçlarının hisse üzerindeki etkisini sınırlı pozitif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım